Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2022
8 Käsikirjan status 2022

12.7.2022 Tarkennettu ohjeistusta pääyksiköistä.

Vuoden 2023 2024 alayksikköjä voi toimittaa Kotaan loppuvuodesta 20222023, ti-to 76.-98.2.2023 2024 sekä jälleen huhtikuussa, kun muut 2022 2023 tiedonkeruut ovat ohi.

Huom! Mallitiedostot on numeroitu käsikirjan lukujen mukaisesti 7A ja 7B, mutta Kota-järjestelmässä vastaavat ovat:

AMK-8A-alayksikkokoodisto.csv

AMK-8B-alayksikot-ohjauksen-alat.csv

4.1.7 Alayksikkökoodistot

Tiedonkeruulomake AMK-7A-Alayksikot


Tiedonkeruulomake AMK-7B-Alayksikot-ohjauksen alatYksiköillä voi olla hierarkioita. Yksikkökoodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.


Esimerkkikuva organisaation alayksikköjen hierarkisesta rakenteesta


Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen alat. Alayksikkökoodien on oltava ajan tasalla, koska niitä käytetään julkaisutiedonkeruussa ja korkeakoulujen henkilöstötiedonkeruussa ja niiden avulla myös johdetaan henkilöille ja julkaisuille OKM:n ohjauksen alat.

Alayksiköiden tiedonkeruu koostuu kahdesta osiosta: (1) Perustiedot alayksiköistä ja (2) Alayksiköiden jyvittyminen ohjauksen aloille.

Tiedot toimitetaan KOTA-järjestelmän kautta csv-tiedostoina.

Vuoden 2022 tiedot täytyy tarkistaa ja päivittää 31.1.2023 mennessä.


4.1.7.1 Perustiedot alayksiköistä

Näitä tietoja voi toimittaa jatkossa pitkin vuotta. Tiedoston avulla on mahdollista ilmoittaa yksiköiden hierarkkisuutta. Tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

4.1.7.1.1 Vuosi

Tiedonkeruun vuosiluku, esim. 2017.

4.1.7.1.2 Korkeakoulu

Korkeakoulun oppilaitosnumero. Koodiston mukainen arvo, ks. luku 7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot. Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa.

4.1.7.1.3 Pääyksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä yksikkökoodi. Mikäli yksiköiden sisällä halutaan määrittää hierarkioita, eli ”alayksiköiden alayksikköjä”, kirjoitetaan pääyksikön koodi -sarakkeeseen tällöin alayksikön pääyksikön koodi. Kenttä on vapaaehtoinen. Pääyksikön koodi pitää kuitenkin aina olla syötettynä myös alayksikön koodina omana rivinään.

Ks. AMK-7A-Alayksikot -mallitiedosto (kuva yllä): Koodi 1 on korkeakoulun 31313 alayksikkö, ja se ilmoitetaan alayksikkö-sarakkeessa. Samalla yksikkö 1 on myös alayksikköjen 10 ja 11 pääyksikkö, joten se voidaan ilmoittaa lisäksi pääyksikkö-sarakkeessa.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.1.7.1.4 Alayksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi alayksikölle.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.1.7.1.5 Alayksikön nimi

Alayksikön nimi täydellisessä muodossaan.

4.1.7.1.6 Alayksikön nimi_sv

Alayksikön nimi ruotsiksi. Kieliversiot ovat vapaaehtoisia. Kentän on kuitenkin oltava mukana tiedostossa (=voi sisältää tyhjää).

4.1.7.1.7 Alayksikön nimi_en

Alayksikön nimi englanniksi. Kieliversiot ovat vapaaehtoisia. Kentän on kuitenkin oltava mukana tiedostossa (=voi sisältää tyhjää).


4.1.7.2 Alayksikkökoodistot ja ohjauksen alat 

4.1.7.2.1 Vuosi

Tiedonkeruun vuosiluku, esim. 2017

4.1.7.2.2 Korkeakoulun koodi

Korkeakoulun oppilaitosnumero. Koodiston mukainen arvo, ks. luku 7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot. Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa.

4.1.7.2.3 Alayksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi alayksikölle.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.1.7.2.4 Alayksikön jyvittyminen ohjauksen aloille

Ohjauksen alat summautuvat sataan. Kustakin ohjauksen alasta on oma sarake, johon merkitään alan osuus yksikön toiminnasta prosentteina.

7.2 OKM:n ohjaukset alat


Alayksikkökoodistojen ja ohjauksen alojen tietoja toimitettaessa tietojen tarkituksessa huomioidaan:

  • Kuhunkin alayksikköön liitetään 112 OKM:n ohjauksen alaa sekä niiden osuudet yksikön toiminnasta (1100 %)
  • Jokainen alayksikkö esiintyy kerran
  • Alayksikkö on kyseisen korkeakoulun alayksikkö
  • Ohjauksen alat syötetään kokonaislukuina
  • Ohjauksen alat summautuvat sataan

  • Mikäli ohjauksen alat eivät summaudu sataan, tiedosto ei läpäise tarkistusta


MALLITIEDOSTOT ks. vuosikohtaiset alasivut

Alayksikkötietoja voi tarkastella Vipunen korkeakoulujen etranet (extraVipunen) sivustolla: https://extra.vipunen.fi/koodistot/Sivut/default.aspx

Katso myös: Ohjauksen alat: laskentaesimerkkejä