Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2022
8 Käsikirjan status 2022

Huom. tiedonkeruun muutos: Vuoden 2022 tiedonkeruuseen on lisätty mahdollisuus toimittaa lisää ohjauksen aloja. Vanha mallitiedosto ei enää ole lataajan kanssa yhteensopiva


Tiedonkeruulomake YO-10-FHI-julkaisut:

Esimerkkikuva julkaisutiedonkeruun tiedonkeruulomakkeesta

Kerättävät tiedot

Julkaisutyypeistä F, H ja I kerätään lukumäärätiedot. Tiedot summataan julkaisun julkaisutyypin, tieteenalan, OKM ohjauksen alan ja kansainvälisyyden mukaan. Lisää julkaisutiedonkeruusta.

Julkaisutyyppi: Julkaisutyyppiluokittelun mukainen arvo. Julkaisutyyppiluokittelu löytyy luvusta 7.5.

Tieteenala: Tilastokeskuksen tieteenala 2010 -luokituksen mukainen 3 tai 4 -numeroinen arvo (esim. 212), lisättynä erittelemätön tieteenalakoodilla (NNN). Erittelemätön tieteenalakoodia voidaan käyttää julkaisutyypeissä F, H ja I. Tieteenalaluokitus löytyy luvusta 7.3.

Ohjauksen ala: Ohjauksen ala -luokittelun mukainen arvo. Luokittelu löytyy luvusta 7.2.

Julkaisumaa (julkaisun kansainvälisyys) seuraavan luokittelun mukaan:

Koodi             Selite

0                    Kotimainen julkaisu
1                    Kansainvälinen julkaisu


Julkaisutyypin F tiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.