Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Alla on listattu Arvon kyselyihin vastaamiseen liittyvät yleisimmät virheilmoitukset ja niiden syyt sekä neuvoja, mitä tilanteen ratkaisemiseksi voi tehdä.

Table of Contents


Info
titleHuoltokatko torstaisin klo 9-10
Palvelussa on huoltokatko joka kuukauden ensimmäinen arkitorstai kello 9-10. Jos et pääse vastaamaan kyselyyn huoltokatkon aikana, yritä uudelleen katkon päätyttyä eli klo 10 jälkeen.


Vastaamiseen liittyvästä ongelmatilanteesta raportoiminen Arvo-tiimille

Katso, millaisen virheilmoituksen saat Arvosta. Katso virheilmoituskohtaiset ohjeet alempaa tältä sivulta. 

Ilmoita Arvo-tiimille nämä tiedot:

 • Mikä kysely on kyseessä
 • Mahdollisimman tarkka aika, jolloin vastaamista on yritetty (vähintään päivämäärä)
 • Millainen virheilmoitus Arvossa näytetään (mieluiten kuvakaappaus virheilmoituksesta)
 • Vastaajatunnus/vastauslinkki (jos vastaamisessa ei käytä Haka-kirjautumista), Opintopolun oppijanumero opiskeluoikeuden tunniste (jos vastaamisessa käytetään Hakaa)
 • Missä vaiheessa vastaamista virheilmoitus tulee:
  • Haka: kirjautumista yrittäessä, kirjautumisen jälkeen mutta kyselyyn siirtymistä, vastausten lähettämistä yrittäessä
  • Ei Hakaa: vastauslinkin avaamisen yhteydessä, vastausten lähettämistä yrittäessä

Mahdollisimman tarkkojen tietojen perusteella Arvo-tiimissä on mahdollista selvittää virhetilanteiden mahdollisia syitä ja tarvittaessa hyödyntää selvityksessä Arvon logitietoja. 

Kirjautuminen kyselyyn Haka-kirjautumisella ei onnistu

Haka-kirjautuminen käytössä:

 • AVOP
 • Kandipalaute
 • Korkeakoulujen rekrytointitiedonkeruu

Huomioi vastaamisoikeuden edellytykset:

VirheilmoitusSyyNeuvo kyselyyn vastaajalleNeuvo koulutuksen järjestäjälle

Virhetilanne

Opiskeluoikeuksia ei löydy.

Tiedoillasi ei löytynyt yhtään opiskeluoikeutta VIRTA-opintotietopalvelusta. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijan kyselyyn kirjautumistiedoilla ei löydy opiskeluoikeuksia. VIRTA-opintotietopalvelusta ei saada joko ollenkaan oikeuksia ko. opiskelijalle tai ne ovat joko väärän tyyppisiä tai väärässä organisaatiossa.Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Kysy opiskelijalta, mitä kirjautumistietoja hän on käyttänyt palveluun kirjautuessaan. Tarkista, ovatko näillä kirjautumistiedoilla opiskelijaan liittyvät opiskeluoikeustiedot oikein ja ovatko tiedot siirtyneet VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Opiskeluoikeuksia ei löydy.

Tiedoillasi löytyi x opiskeluoikeutta VIRTA-opintotietopalvelusta, mutta tiedot eivät riitä palautteen antamiseen. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijalle löytyi opiskeluoikeuksia, mutta tiedot eivät oikeuta palautteenantoon.

Tämän ilmoituksen lisäksi virheilmoitussivulla näkyy myös tarkempi tieto virhetilanteen syystä.

Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että opiskelijan kyselyyn liittyvät opiskeluoikeus- ja opintosuoritustiedot on kirjattu oikein opiskelijarekisteriin ja että tiedot ovat siirtyneet VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Opiskeluoikeuksia ei löydy.

Lisäksi löytyi x oikeutta, mutta tiedot eivät riitä palautteen antamiseen. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijalle löytyi opiskeluoikeuksia, mutta tiedot eivät oikeuta palautteenantoon.

Tämän ilmoituksen lisäksi virheilmoitussivulla näkyvät kaikki opinto-oikeutesi kyseisellä koulutuksen järjestäjällä.

Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että opiskelijan kyselyyn liittyvät opiskeluoikeus- ja opintosuoritustiedot on kirjattu oikein opiskelijarekisteriin ja että tiedot ovat siirtyneet VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Virhe haettaessa tietojasi VIRTA-opintotietopalvelusta. Jos tilanne toistuu, ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Ongelma VIRTA-rajapinnan toiminnassa tai rajapinta toimii, mutta henkilötunnuksen validointi epäonnistuu.

Yritä kirjautumista myöhemmin uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Jos vastaajalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. Jos ongelma toistuu useilla vastaajilla, ota yhteyttä Arvo-tiimiin. Liitä viestiin virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Virhetilanne

Sinulla ei ole riittävästi opintopisteitä VIRTA-opintotietopalvelussa. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opintorekisterissä ei ole riittävästi opintopisteitä tai VIRTA-opintotietopalvelusta saatava tieto ei vastaa oppilaitoksen oman opintorekisterin tietoja.

Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista opiskelijan opintopistetiedot. Jos opintopisteiden määrä oikeuttaa palautteen antamiseen, tarkista oman oppilaitoksen VIRTA-asiantuntijan avulla, ovatko opiskelijan opintosuoritustiedot siirtyneet VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Puutteellinen tieto VIRTA-opintotietopalvelussa. Opiskeluoikeuden laajuuden pitää olla yli 0 op. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijan opiskeluoikeustietoihin liittyvissä opintopistetiedoissa on puutteita.Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että kyselyyn vastaamiseen tarvittavat opiskelijan opinto-oikeuden laajuus on yli 0 op. Tarkista, että opiskeluoikeustiedot ja niihin liittyvät suoritustiedot on kirjattu oikein opiskelijarekisteriin. Jos tiedot ovat oikein opiskelijarekisterissä, tarkista oman oppilaitoksen VIRTA-asiantuntijan avulla, ovatko tiedot siirtyneet VIRTAan oikein. 

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Väärä opiskeluoikeuden tyyppi VIRTA-opintotietopalvelussa. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Väärä opiskeluoikeuden tyyppi

Tarkista, että kirjautumisen yhteydessä VIRTA-opintotietopalvelusta haetut taustatiedot, etenkin opiskeluoikeus, ovat oikein.

Jos tiedoissa on virheitä, ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Pyydä opiskelijaa tarkistamaan, että kirjautumisen yhteydessä VIRTA-opintotietopalvelusta haetut taustatiedot ovat oikein. Tarkista, että opiskelijan opiskeluoikeuden tyyppi on kirjattu opiskelijarekisteriinne oikein. Opiskeluoikeuden tyypistä löytyy lisätietoja täältä: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Opiskeluoikeudentyyppi,Studier%C3%A4ttenstyp

Jos opiskeluoikeuden tyyppi on kirjattu oikein rekisteriin, tarkista oman oppilaitoksen VIRTA-asiantuntijan avulla, ovatko opiskelijan opinto-oikeustiedot siirtyneet VIRTAan oikein. 

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

VIRTA-opintotietopalvelusta haettujen tietojen mukaan opiskeluoikeutesi ei ole voimassa. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskeluoikeus ei ole voimassa tai opiskeluoikeustiedoissa on virheitä tai puutteita opiskelijarekisterissä tai VIRTA-opintotietopalvelussa. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että opiskelijan kyselyyn liittyvä opiskeluoikeus on voimassa opiskelijarekisterissä ja että tieto on siirtynyt VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Opiskeluoikeutesi ei ole aktiivinen. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijan opinto-oikeus ei ole aktiivinen.Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Jotta vastaaminen kyselyyn on mahdollista, opiskeluoikeuden tilan on oltava 1 eli aktiivinen (ks. Opiskeluoikeustiedot).

Tarkista, että opiskelijan kyselyyn liittyvät opiskeluoikeus- ja läsnäolotiedot on kirjattu oikein opiskelijarekisteriin ja että tieto on siirtynyt VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Sinulla ei ole kandidaatin tutkinnon suoritusmerkintää opintorekisterissä. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijan suoritusmerkinnöissä on puutteita.Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että opiskelijan kyselyyn liittyvät opintosuoritustiedot on kirjattu oikein opiskelijarekisteriin ja että tieto on siirtynyt VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Sinulla ei ole vaadittua Valvira-pätevyysmerkintää opintorekisterissä. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Opiskelijan Valvira-pätevyysmerkinnöissä on puutteita.Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että opiskelijan Valvira-pätevyysmerkintä on kirjattu oikein  ja että tieto on siirtynyt VIRTAan oikein.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Valitettavasti kirjautumistietosi eivät vastaa VIRTA-opintotietopalvelusta löydettäviä tietoja. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

VIRTA-opintotietopalvelusta saaduista tiedoista puuttuvat joko opinto-oikeus tai vaadittavat opintosuoritukset tai opintosuoritukset ovat VIRTA-opintotietopalvelussa eri organisaatiolla kuin opiskelijan opinto-oikeus.

Yritä uudelleen hetken päästä.

Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että opiskelijan kyselyyn liittyvät opinto-oikeus- ja opintosuoritustiedot on kirjattu oikein opiskelijarekisteriin ja että tiedot ovat siirtyneet VIRTAan oikein. 

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Valitettavasti Haka ei luovuttanut vaadittuja tietoja kirjautumisesi yhteydessä. Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Haka-virhetilanneOta yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, että Haka luovuttaa palvelun edellyttämät Haka-attribuutit. Vaaditut attribuutit ovat:

 • schacPersonalUniqueID
 • funetEduPersonLearnerId
 • nationalIdentificationNumber
 • schacHomeOrganization

AttribuuteistaschacHomeOrganizationon pakollinen, muiden kohdalla (funetEduPersonLearnerId, schacPersonalUniqueID, nationalIdentificationNumber) riittää yksi kolmesta, sillä edellytyksellä, että sama arvo löytyy myös Virran tiedoista.

Jos attribuuttien luovutuksessa on ongelmia, ota yhteyttä korkeakoulusi Haka-yhteyshenkilöön sekä tarvittaessa Arvon ylläpitoon arvo@csc.fi.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Valitettavasti palautekyselyyn siirtymisessä tapahtui virhe. Ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi.

Liitä viestiin tämä virhekoodi: (sessioavain)

Yleinen virhetilanne siirryttäessä Haka-kirjautumisen jälkeen kyselyynohjauksesta Arvoon.

Yritä uudelleen hetken päästä.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.

Pyydä vastaajaa yrittämään hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 

Virhetilanne

Valitettavasti järjestelmän toiminnassa tapahtui virhe. Jos ongelma toistuu, ole hyvä ja ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi.

Liitä viestiin tämä virhekoodi: (sessioavain)

Jokin muu virhetilanne kuin sellainen, joka on tunnistettu omalla virheviestillään.

Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.

Pyydä vastaajaa yrittämään hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.

Jos opiskelijalla on kiire päästä vastaamaan kyselyyn, tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus. 


Kyselyn avaaminen vastauslinkillä ei onnistu

VirheilmoitusSyyNeuvo kyselyyn vastaajalleNeuvo koulutuksen järjestäjälle

Vastausaika on päättynyt

Tähän kyselyyn vastaaminen ei ole enää mahdollista. Ota tarvittaessa yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 


Kysely on ei ole enää voimassa tai vastaajatunnus ei ole enää voimassa.

Kysely, johon yrität vastata ei ole enää voimassa tai vastauslinkki, jolla yrität vastata ei ole enää voimassa.

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, mistä kyselystä on kysymys. Jos kyselyn vastausaika on todella päättynyt, kyselyyn vastaaminen ei ole enää mahdollista.

Jos kyselyyn kirjautumisessa hyödynnetään Haka-kirjautumista, on mahdollista, että vastaaja on kirjautunut kyselyyn ensimmäisen kerran silloin, kun edellisen tiedonkeruukauden kysely on ollut vielä voimassa. Hänelle on silloin syntynyt vastaajatunnus tähän, nyt jo päättyneeseen kyselyyn. Tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus nyt voimassa olevaan kyselyyn.

Jos kyselyssä käytetään eHOKS-tietojen pohjalta luotavia vastauslinkkejä, vastauslinkin asetuksen mukainen vastausaika on voinut päättyä. Kyselyyn vastaaminen ei tällöin ole enää mahdollista.

Vastauksia ei voitu tallentaa

Tähän kyselyyn vastaaminen ei ole enää mahdollista. Vastausaika on päättynyt. Ota tarvittaessa yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 

Kysely ja vastaajatunnus ovat olleet voimassa, kun vastaaja on avannut kyselyn. Kyselyn ja/tai vastaajatunnuksen voimassaolo on päättynyt ennen kuin vastaaja on lähettänyt vastaukset. Virheilmoitus tulee Lähetä-painikkeen painamisen jälkeen. 

Kysely, johon yrität vastata ei ole enää voimassa tai vastauslinkki, jolla yrität vastata ei ole enää voimassa.

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Tarkista, mistä kyselystä on kysymys. Jos kyselyn vastausaika on todella päättynyt, kyselyyn vastaaminen ei ole enää mahdollista.

Jos kyselyyn kirjautumisessa hyödynnetään Haka-kirjautumista, on mahdollista, että vastaaja on kirjautunut kyselyyn ensimmäisen kerran silloin, kun edellisen tiedonkeruukauden kysely on ollut vielä voimassa. Hänelle on silloin syntynyt vastaajatunnus tähän, nyt jo päättyneeseen kyselyyn. Tee hänelle manuaalinen vastaajatunnus nyt voimassa olevaan kyselyyn.

Jos kyselyssä käytetään eHOKS-tietojen pohjalta luotavia vastauslinkkejä, vastauslinkin asetuksen mukainen vastausaika on voinut päättyä. Kyselyyn vastaaminen ei tällöin ole enää mahdollista.

Virhetilanne

Antamallasi linkillä ei löydy kyselyä. Tarkista linkki ja yritä uudelleen.

Linkki on kopioitu tai kirjoitettu väärin selaimen osoiteriville.

Tarkista saamasi vastauslinkki ja kopioi se uudelleen selaimen osoiteriville.

Tarkista vastaajan saama vastauslinkki. Kopioi se selaimen osoiteriville ja kokeile (vastaamatta), pääsetkö linkillä kyselyyn.

Ota yhteyttä Arvo-tiimiin, jos epäilet, että vastaajille on toimitettu suuri määrä vääränmuotoisia vastauslinkkejä.

Vastausten tallentamisessa tapahtui virhe

Antamallasi linkillä ei löydy kyselyä. Tarkista linkki ja yritä uudelleen.

Vastauslinkki on poistettu. 

Tarkista saamasi vastauslinkki ja kopioi se uudelleen selaimen osoiteriville.

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan oppilaitokseesi. Liitä viestiin käyttämäsi vastauslinkki sekä saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena. 

Vastaajatunnusten poistaminen on harvinaista, varsinkin jos vastaajatunnus on jo toimitettu vastaajalle.

Jos kyseessä on AVOP-tiedonkeruu, Kandipalaute tai korkeakoulujen rekrytointitiedonkeruu, tarkista, onko koulutuksen järjestäjän Arvo vastuukäyttäjä tai käyttäjä poistanut manuaalisesti luodun vastaajatunnuksen. Muilla tavoin syntyneitä vastaajatunnuksia ei ole mahdollista poistaa Arvon virkailijakäyttöliittymän kautta.

Vastausaika ei ole alkanut.

Tähän kyselyyn vastaaminen ei ole vielä mahdollista. Voit vastata kyselyyn xx.xx.xxxx alkaen.

 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 

Kyselyn vastausaika ei ole vielä alkanut.

Avaa vastauslinkki uudelleen, kun kyselyn vastausaika on alkanut.

Kehota vastaajaa avaamaan vastauslinkki uudelleen, kun kyselyn vastausaika on alkanut. 

Kyselyyn on jo vastattu.

Kyselyyn ei ole mahdollista vastata uudelleen.

 • Vastaamispäivä ja kellonaika:
 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 

Kyselyyn ei ole mahdollista vastata uudelleen.

Kiitos jo aiemmin antamistasi vastauksista. Kyselyyn ei ole mahdollista vastata uudelleen, eikä aiemmin annettuja vastauksia ole mahdollista täydentää tai muokata vastaamisen jälkeen.

Kyselyyn on jo vastattu tällä vastaajatunnuksella.

Vastausten tallentamisessa tapahtui virhe

Tähän vastaajatunnuksella ei ole enää mahdollista tallentaa vastauksia. Vastaajatunnus on jo käytetty.

 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 

Vastaajatunnuksen kaikki vastauskerrat on jo käytetty. 


Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi, jos sinun pitäisi päästä vastaamaan kyselyyn. Liitä viestiin käyttämäsi vastauslinkki sekä saamasi virheilmoitus, mieluiten kuvakaappauksena.

Vastaamisessa on käytetty ryhmälinkkiä, jonka kaikki vastauskerrat on käytetty. Luo vastaajalle tarvittaessa uusi vastauslinkki. 

Virhetilanne

Järjestelmässä tapahtui virhe. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi.

 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 

Vastauslomakkeen lataaminen ei onnistunut. 

Yritä uudelleen hetken päästä.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.

Pyydä vastaajaa yrittämään hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.


Siirtyminen pois sivulta ei onnistu kyselyyn vastaamisen jälkeen

VirheilmoitusSyyNeuvo kyselyyn vastaajalleNeuvo koulutuksen järjestäjälle
Ei virheilmoitusta. Sivu jäätyy eikä vie opiskelijaa eteenpäin kyselyn lähettämisen jälkeen.Uudelleenohjauslinkki on puutteellinen.

Kyselyyn liitetty uudelleenohjauslinkki on muodoltaan virheellinen. Jos sait ilmoituksen vastaamisen onnistumisesta, voit vain sulkea selaimen.

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Kyselyyn liitetty uudelleenohjauslinkki on muodoltaan virheellinen. Tarkista vastauslinkki ja korjaa se tarvittaessa. Uudelleenohjauslinkki on mahdollista vaihtaa myös kyselyn voimassaoloaikana.


Vastausten lähettäminen ei onnistu

VirheilmoitusSyyNeuvo kyselyyn vastaajalleNeuvo koulutuksen järjestäjälle

Vastausten tallentamisessa tapahtui virhe

Järjestelmässä tapahtui virhe ja vastausten tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi.

 • Kysely ja kyselyn voimassaoloaika: 
 • Koulutuksen järjestäjä: 
 • Vastaajatunnus ja vastaajatunnuksen voimassaoloaika: 
 • Virhekoodi: 
Väliaikainen virhe vastausten tallentamisessaYritä hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.Pyydä vastaajaa yrittämään hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.


Muut virhetilanteet

VirheilmoitusSyyNeuvo kyselyyn vastaajalleNeuvo koulutuksen järjestäjälle

Virheilmoitus

Järjestelmässä tapahtui virhe. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä ylläpitoon arvo@csc.fi.

Yleinen virhetilanne

Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.

Pyydä vastaajaa yrittämään hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys ylläpitoon arvo@csc.fi. Liitä viestiin virheilmoitus ja virhekoodi, mieluiten kuvakaappauksena.