Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mikko Laukkanen ja Johan Kylander esittelivät SAPA-alustaa valmisteluvaiheenvaiheen valmisteluvaiheen välineenä.

4.   Yhteistyöryhmän vuoden 2022 toiminnan suunnittelu

...