Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Uusi käyttöliittymä sisältää tässä vaiheessa uudistetun etusivun, raportoinnin sekä osan vastuukäyttäjän toiminnallisuuksista. Vanha käyttöliittymä säilyy toistaiseksi käytössä uuden käyttöliittymän rinnalla vastuukäyttäjän toiminnallisuuksissa. Raportoinnissa on siirrytty pelkästään uuden käyttöliittymän käyttöön.

Arvon uusi virkailijakäyttöliittymä

...

9.

...

8.2023 alkaen

 • Raportointi, myös valtakunnallinen vertailudata
 • Uusi etusivu
 • Kyselyjen ja vastaajatunnusten tarkastelu ja kyselyiden esikatselu
 • Kysymysryhmien tarkastelu ja esikatselu
 • Koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän lisääminen kyselyyn
  • Kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen tällä hetkellä vain vanhassa virkailijakäyttöliittymässä (tulossa uuteen käyttöliittymään syksyllä 2023)
 • Kyselyn johdantotekstin muokkaaminen
 • Uudelleenohjauslinkin lisääminen kyselyyn

...