Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wikipediasta löytyy kattava luettelo SAML-tuotteista.

Haka-operointi suosittaa vahvasti käyttämään valmista SAML-ohjelmistoa oman, uuden toteutuksen kehittämisen sijasta. SAML-toteutuksen kehittäjän on tunnettava perusteellisesti laaja SAML-specifikaatio ja ymmärrettävä kattavasti hyvät kryptografiset käytänteet. Markkinoilla on kattavia SAML-kirjastoja, mutta ne eivät yksistään ratkaise SAML-prosesseja.

Shibboleth

Shibboleth-järjestelmä on standardeihin perustuva avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketti organisaatiorajat ylittävään web-kertakirjautumiseen (lähde: Shibboleth-konsortio). Aiemmin Internet2:n ylläpitämä, sittemmin Shibboleth-konsortiolle siirretty ohjelmisto on hyvin dokumentoitu. Ohjelmisto on laajassa käytössä, joten käyttäjäyhteisön tarjoama tuki on vahvaa.

...