Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Henkilön yksilöivien tietojen käyttöä säädellään henkilötietolaissa, ja niiden käyttö tulee perustella ja toimittaa palvelun tietosuojaseloste Hakan operaattori CSC:lle, kun palvelu rekisteröidään Hakaan.

funetEduPerson versio 2.5

Skeema on voimassa 1.9.2022 alkaen. Skeeman versio 2.5:

funetEduPerson versio 2.4

...

funetEduPerson versio 2.1

URN- ja OID-nimiavaruudet

...