Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Haka ohjausryhmän kokouksessa 2/2019 on keskusteltu korkeakoulujen kanssa vuonna 2018 käynnistetyistä vahvemman tunnistuksen piloteista. Korkeakoulujen näkökulmasta oleellista olisi se, että toinen tunnistusväline olisi loppukäyttäjän näkökulmasta aina sama, riippumatta siitä, mikä palvelu on kyseessä. Haka ohjausryhmän kokouksessa 3/2019 on todettu että pilotoitu Haka MFA sellaisenaan ei täytä korkeakoulujen tarpeita, ja Haka MFA tuotteistus operaattorin toimesta on keskeytetty, koska selkeää tarvetta kyseisen kaltaiselle palvelulle ei MFA pilottien jälkeen ole ollut nähtävillä. Korkeakoulujen tarve kaksivaiheiselle autentikoinnille on Shibboleth IdP:tä laajempi, ja korkeakoulut itse evaluoivat eri tuotteita tarpeitaan vasten.

...

Aiemmin näiden projektisivujen alta löytyneet palvelukuvaus ja palvelun käyttöönotto-ohje on siirretty jatkuvaan palveluun siirtymisen yhteydessä wikin Tekninen Dokukmentaatio -haaraan otsikon Ylläpitäjän ohjeet alle. Katso Vahvempi tunnistaminen - pilotti päättynyt.

Vahvempaa tunnistamista 100 sekunnissa

...