Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomalaisissa korkeakouluissa käyttäjähallinnon kehitystyötä tehdään ATK-keskuksissa/tietohallinnoissa. Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n rooli on korkeakouluja kokoava ja toimintaa koordinoiva.

Children Display