Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seuraavassa on esimerkki Shibboleth-tuotteelle SP-initiated linkistä, jolla kirjaudutaan Hakan testipalvelun IdP:llä attribuuttitestipalveluun:

Seuraavassa on esimerkki vastaavasta IdP-initiated linkistä:

...