Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • parhaiden kokemusten jakaminen
  • milloin mahdollista, yhteisten määritysten valmistelu, jolta osin tukiryhmä tekee yhteistyötä RAKETTI-KOKOA-hankkeen kanssa 

Verkoston toiminnan muodot ja välineet

...