Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä perustuu valtion virastojen ja laitosten muodostamaan luottamusverkostoon. Virtu-luottamusverkostossa jokaisella loppukäyttäjällä on oma kotiorganisaationsa, joka vastaa hänen käyttäjätiedoistaan ja kirjautumishetkellä tapahtuvasta käyttäjätunnistuksesta. Kirjautumista edellyttävät palvelut nojaavat kotiorganisaation tarjoamaan kotiorganisaation tarjoamaan käyttäjätunnistukseen ja käyttäjätietoihin.

...