Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Tässä kentässä tulisi näkyä alkamis- ja päättymispäivineen kaikki sellaiset jaksot, jolloin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen päättyessä ollut oppija on muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan tarkasteluhetkellä olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksolle ei merkitä päättymispäivää, se jatkuu aktiivisena opiskeluoikeuden päättymiseen asti.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen päättyessä olleelle oppilaalle, joka ei ole vaikeimmin kehitysvammainen, tulee merkitä tieto "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen". Tieto vaikeimmin kehitysvammainen/"muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen" merkitään vain pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen päättyessä olleelle oppilaalle.

Lisätieto on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

...

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Vaikeasti vammaisille järjestettyä opetusta järjestetään vaativan erityisen tuen tehtävän järjestämisluvalla toimivissa oppilaitoksissa.

Jos opiskelija on vaikeasti vammainen, jonka vuoksi koulutuksenjärjestäjälle koulutuksen järjestäjälle aiheutuu lisäkustannuksia koulutuksen järjestämisestä ja opiskelijan osalta koulutuksenjärjestäjä koulutuksen järjestäjä on oikeutettu vaikeasti vammaisten opiskelijoiden opiskelijavuosilaskennan korotuskertoimeen, lisätietoihin merkitään aikajakso "vaikeasti vammaisille järjestetty opetus"-kohtaan. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, tulkitaan opiskelijan olevan vaikeasti vammaisille järjestetyssä opetuksessa tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen vaikeasti vammaisille järjestetyssä opetuksessa opintojen loppuun saakka. Kenttää ei näytetä, jos opiskeluoikeuteen ei ole siirretty tietoa vaikeasta vammaisuudesta.

Vaikeasti vammaisille järjestettyyn opetukseen liittyy aina myös vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä, jolloin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla toimivan koulutuksen järjestämisluvalla järjestetyn opiskeluoikeuden lisätiedoissa tulee näkyä tieto molemmista.
Perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn koulutuksen järjestäjän TUVA-opiskeluoikeuksilla vaativan erityisen tuen tehtävä-lisätietokenttä ei ole käytössä.

Vaikeasti vammaisille järjestetty opetus on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

...