Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 14.6.2022 -

...

Muistio


Aika:14.6.2022 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Sinebrychoffin taidemuseo/etäkokous
Läsnä:Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto
Etelävuori Reko, Kansallisarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjsto
Helin Heikki, CSC
Ilva Jyrki, Kansalliskirjsto
Kettunen Jari, Museovirasto
Koivunen Kimmo, CSC
Kylander Johan, CSC
Lehtonen Juha, CSC
Lindholm Erik, Kansalliskirjsto
Merenmies Markus, Kansallisarkisto
Peiponen Kari, Kansallisgalleria
Rajakangas Jukka-Pekka, Kansalliskirjsto
Rusi Jussi, Kotus
Salo Aleksi, CSC
Salonvaara Kare, Kansallisarkisto
Sääskilahti Susanna, Kansallisgalleria
Tähtinen Pekka, KAVI

1.   Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:31 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen. Todettiin, että osa osallistujista on paikan päällä Kansallisgallerian tiloissa ja osa etänä.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.   PAS-palveluiden kokonaisarkkitehtuuri 

Aleksi Salo esitteli PAS-palveluiden kokonaisarkkitehtuurin, keskittyen erityisesti kehitystä ohjaaviin strategisiin linjauksiin, toiminnan palveluihin, prosessikarttaan ja tietovarantoihin.

Todettiin, että kokonaisarkkitehtuuri on (ainakin) tällä hetkellä nykytilan kuvaus, eikä se ota kantaa tulevaisuuden toimintoihin (esim. aineistojen poisto).

Sovittiin, että dokumenttia voi kommentoida elokuun 19. päivään asti.

3.   ARC/WARC-migraatiotyö

Juha Lehtonen kertoi ARC/WARC migraation nykytilasta ja esitteli migraation yhteydessä tehtävän loppuraportin rungon, joka pohjautuu aiemmin tehtyyn loogisen säilyttämisen vaatimusmäärittely -dokumenttiin.

4.   PAS-palveluiden ohjelmistokerros

Johan Kylander kertoi tulevista muutoksista PAS-palveluiden ohjelmistokerrokseen, joilla on vaikutusta hyödyntäville organisaatiolle.

Centos7 tuki loppuu kesällä 2024. PAS-palveluiden tuotanto siirtyy maksulliseen RHEL9 ympäristöön, mutta hyödyntäville organisaatiolle tullaan tarjoamaan tuki ulkokoisten komponenttien (siptools, jne.) käyttöön myös jossain maksuttomassa Linux jakelussa. Tämän osalta ympäristö ja aikataulu täydentyy tämän vuoden aikana.

Päätettiin lopettaa ulkoisten komponenttien Python2 tuki 1.3.2023, jolloin hyödyntävien organisaatioiden on viimeistään siirryttävä käyttämään Python3:sta.

5.   Tiedostoihin upotettujen metatietojen merkistöt

Johan Kylander kertoi haasteista merkistöjen kanssa, joihin PAS-palveluissa on törmätty, jos säilytettäviin objekteihin upotettu metatietoja (EXIF, XMP, …). Todettiin, että kysymyksessä on vain tiedostoihin upotettu metatieto; ei esim. metatiedot METS tasolla.

Päätettiin, että tämä tarkennetaan määrittelyihin tulevalla päivityskierroksella. Todettiin, että vain ASCII ja UTF-8 ovat sallittuja merkistöjä, jos upotetun metatiedon määrittely ei muuta salli.

6.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q2/2022

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q2/2022

7.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa. 

8.    Ilmoitusasiat

9.    Muut asiat

  • Susanna Sääskilahti kertoi jäävänsä opintovapaalle.

10.  Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset oli sovittu doodlella aiemmin: 22.9 ja 15.12.

11.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:58 ja kiitti Kansallisgalleriaa paikan päällä järjestetyn kokouksen järjestelyistä.


Attachments