Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle lisätään lisäinformaatiota yhdistämispalvelussa tapahtuneille virheille. Sivun saa siirtää, mutta otsikkoa ei saa muuttaa. Yhdistämispalvelun koodissa viitataan osoitteen perusteella muodostettuun URL:iin. (Ei tämä ole kiveen hakattu, mutta mitä vähemmän muutoksia, sitä vähemmän työtä.)

Lisätietoa alkaen commitista: https://bitbucket.org/klaalo/orcidconnect/commits/f29612559cfdfe1d2fb4229ffdde0293285ef7e2