Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Muista valita oikea syöttöpohja ja vuosiluku (2022) KOTA-latauksessa. Mallitiedostojen ja KOTA-latauksen syöttöpohjien numeroinnit noudattavat nykyisen käsikirjan lukujen numerointia. KOTA-latauksen syöttöpohjien numerointi vastaa nyt käsikirjan ja mallitiedostojen numerointia, joista Vastaavuuksista on koottu taulukko tämän sivu alaosaan.

...