Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

...