Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Muut

nro

Artefakti

Kuvaus

Huomioitavaa

Nyky-tila

Tavoite-tila

Rakenteet ja työkalut


Arkkitehtuurin sijainti

eDuuniWikiX


KARKKI-hankkeen yhteistyöalusta

 • Teams (hankkeen sisäinen)

 • Howspace (ohjausryhmä, hankkeiden yhteinen)

TP 2 myös Miro
Aikataulu: 2021−2023


Työryhmät

 • Projektiryhmä

 • Työpakettien työryhmät 

 • Ohjausryhmä

Toimintatavat

 • Projektiryhmä kuukausittain

 • Työpakettien kokoukset viikoittain

 • Työpakettien pienryhmät tarvittaessa

 • Ohjausryhmä n. 4 kertaa vuodessa

 • Hankkeen järjestämät koulutustilaisuudet

 • Hankkeiden yhteiset työpajat

 • Kick Off 1: 06/2022

 • Kick Off 2: 6.9.2022
Hankkeen hallintamalli


TP 1


X


Metamalli

 • OKM:n metamallin pohjalta

TP 2 


X

Periaatteellinen taso

2.1

Arkkitehtuuriperiaatteet

 • Yleiset sekä toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuriperiaatteet

 • QPR Arkkitehtuuripankki mallinnus

 • Excelissä laajempi kokonaisuus: periaate, kuvaus, perustelu, vaikutukset

DL 09/2022 periaate ja kuvaus

+ perustelu ja vaikutukset 11/2022

Hyväksytty ohryssä 11/22


X

2.2

Rajaukset ja reunaehdot

 • Excel-listaus

DL 11/2022

Hyväksytty ohryssä 11/22


X

2.3

Strategiakartta

 • QPR-mallinnus

 • Ajurit, strategiset tavoitteet, strategiset tulokset

 • DL 06/23

Ajurit luonnos DL 09/2022

Ajurit kuvaus (Excel) DL 04/2023

Tunnistettujen strategioiden tavoitteet ja tulokset 04-05/2023

Strategiakartat verkostoille kommenteille 04/2023X

2.4

Strategiset tavoitteet

 • QPR-mallinnus

 • DL 06/2023

1. luonnos DL 12/22

Työpaja ammatillisen koulutuksen järjestäjille:

Arkkitehtuurityö johtamisen tukena 2.2.2023 klo 9:00-11:00 (Teams ja HowSpace)


X

2.5

Kyvykkyydet

 • QPR-mallinnus
 • Excelissä tarkemmat kuvaukset
 • DL 06/2023

Kyvykkyydet 1. versio 01/2023 

Arkkitehtuurityö johtamisen tukena 2.2.2023 klo 9:00-11:00 (Teams ja HowSpace)

Kyvykkyydet verkostoille kommenteille 04/2023


X

2.6

Arkkitehtuurin hallintamalli

 • Excel-listaus

k2023-s20232.7

Ohjaavat lait ja asetukset

 • Excel-listaus: lain/ säädöksen nimi, velvoittavuus, kuvaus, linkki

 • DL 06/2023 

Hyväksytty ohryssä 11/22

X


2.8

Sidos- ja viitearkkitehtuurit

 • QPR-mallinnus
 • Excelissä tarkempi kuvaus
 • DL 06/2023 

X

X

Toiminta-arkkitehtuuri

3.1

Toimijat ja roolit

 • Benchmarkkaus muista viitearkkitehtuureista
 • QPR mallinnus
  • Kuvataan toimijat
  • Kuvataan roolit
 • Excel 
  • Kuvataan toimijat
  • Kuvataan roolit 
 • Julkaisu (eDuuniWiki)
 • Ensimmäinen versio 12/2022
 • Julkaisu DL 10/2023
3.2

Palvelukartta 

 • Draft (benchmarkkaus)
 • QPR mallinnus
  • Palvelujaottelu: Oppijan polku, tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset
 • Ensimmäinen versio 12/2022
 • Hyväksytty ohryssä 03/2023
 • Julkaisu DL 03/2023


3.3

Palvelut

 • Excel kuvaukset
  • Palvelun tunnistaminen ja nimeäminen
  • Palvelun tavoite
  • Palvelun sisältö
 • Ensimmäinen versio 12/2022
 • Palvelut ensisijaisesti oppijan näkökulmasta.

 • Palvelut tarvittavilta osin myös koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. 

 • Hyväksytty ohryssä 03/2023
 • Julkaisu DL 06/2023


3.4

Prosessikartta

 • QPR mallinnus
  • Tunnistetaan ja nimetään oppijan polkuun liittyvät prosessit
  • Tunnistetaan ja nimetään tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiin liittyvät prosessit
 • Luonnos 12/2022
 • Ensimmäisen versio 12/2022
 • Hyväksytty ohryssä 03/2023
 • Julkaisu DL 03/2023


3.5

Prosessit

 • QPR mallinnetaan prosessit
 • Excel
  • Tunnistetaan palveluihin liittyvät prosessit
  • Tunnistetaan prosesseihin liittyvät toimijat
  • Kuvataan sanallisesti prosessin tavoite ja sisältö

* Prosessit ensisijaisesti oppijan näkökulmasta.

* Prosessit tarvittavilta osin myös koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

 • Hyväksytty ohryssä 06/2023
 • Julkaisu DL 06/2023


3.6

Prosessien välinen vuorovaikutus

 • Edellytys: prosessit
 • Tunnistetaan prosessien väliset artefaktit (informaatiovirta)
 • Hyväksytty ohryssä 06/2023
 • Julkaisu DL 06/2023


3.7

Toimijoiden välinen vuorovaikutus

 • Edellytys: toimijat, roolit
 •  Tunnistetaan ja nimetään
 • Ensimmäinen versio 06/2023
 • Julkaisu DL 10/2023


3.8

Toiminnan palvelu-prosessit kerroskuvat

 • palvelu-prosessi yhteys tunnistetaan ylätasolla (palvelu=prosessialue)
 • Ensimmäinen luonnos 02/2023 → ei tehdä


3.9

Kerroskuvaukset - prosessi, tietojärjestelmät

 • Valitun prosessin tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät kerroskuvaus 
 • Ensimmäinen luonnos  09/2023


Tietoarkkitehtuuri

4.01

Käsitteet

 • Hyödynnetään kansallisia sanastoja (OKSA)
 • Tunnistetaan käsitteet, jotka puuttuvat OKSA-sanastosta tai jotka vaativat täsmennystä
 • Tehdään sanastotyötä OKSA-sanastosta puuttuvien ja täsmennettävien käsitteiden osalta Sanastokeskuksen terminologin johdolla
 • Lausuntokierros alkusyksyllä 2023
 • Työtä vetää Sanastokeskuksen terminologi
 • Tarvittaessa hankkeessa tehty sanasto voidaan julkaista väliaikaisesti Sanastot-työkalussa, kunnes sanasto on käsitelty OKSA-työryhmässä ja viety osaksi OKSA-sanastoa
 • Sanasto valmistuu 10/2023


4.02

Käsitemallit

 • Laaditaan useampia käsitemalleja, työstetään työpajoissa 11/2022 - 4/2023
 • Ensin QPR-mallinnus ja viedään sen jälkeen Yhteentoimivuusalustan Tietomallit-työkaluun
 • Oppijan käsitemallin ja opetuksen toteutuksen käsitemallien luonnokset Karkki-hankkeen sisäiseen kommentointiin joulukuun 2022 päätteeksi
 • Muut käsitemallit tulevat Karkki-hankkeen sisäiseen kommentointiin tammi-/helmikuun 2023 vaihteessa
 • Käsitemalleja viimeistellään kevään 2023 aikana lisää
 • Tietomallit-työkaluun vienti keväällä 2023
 • Yhteistyötä tehdään Opetuksen toteutuksen käsitemallissa OA-hankkeen TP3:n kanssa
 • Keväällä 2023 kerätään kommentteja myös sidosryhmiltä
 • Valmista syksyllä 2023


4.03

Tietoryhmät

 • Alkusyksystä 2022 kerätty TP4-organisaatioilta listaa tietoryhmistä, jotta voidaan lähteä rakentamaan yhteistä konsensusta
 • Jatkettiin 14.12. TP4 viikkopalaverissa päätietoryhmien työstämistä, jonka jälkeen työstäminen jatkuu hankkeen sisäisesti saatavilla olevan suunnitelman mukaisesti maaliskuun loppuun asti
 • Yhteistyötä tehdään Karkin TP3:n kanssa
 • Ohjausryhmään 17.3.
 • Julkaistaan eDuuni-wikissä maaliskuussa hyväksytty versio vk 13
 • Tarvittaessa päivitään hankkeen aikana 
 • QPR-mallinnus
 • Luonnos tulee Karkki-hankkeen sisäiseen kommentointiin tammi-/helmikuun vaihteessa, kommenttien käsittely ja korjaukset tehdään helmi-/maaliskuussa 2023
 • Yhteistyö OA-hankkeen TP3 kanssa
 • Keväällä 2023 kerätään kommentteja myös sidosryhmiltä
 • Valmista 9/2023


4.04

Loogiset tietovarannot

 • Työstämistä valmisteltu helmikuussa 2023
 • Työskentelyaika maalis-toukokuu 2023
 • Yhteistyötä tehdään Karkin TP3:n ja TP5:n kanssa
 • Ohjausryhmään kesäkuussa 2023
 • Tarvittaessa päivitetään hankkeen aikana
 • QPR-mallinnus
 • Luonnos tulee Karkki-hankkeen sisäiseen kommentointiin huhtikuun 2023 lopulla, kommenttien käsittely ja korjaukset tehdään toukokuun loppupuolella
 • Valmista 9/2023


4.05

Tietovirrat

 • Kuvataan tietovirrat liittyen tietovarantoihin
 • Työstäminen aloitetaan huhtikuussa 2023
 • Yhteistyötä tehdään Karkin TP3:n ja TP5:n kanssa
 • QPR-mallinnus
 • Luonnos tulee Karkki-hankkeen sisäiseen kommentointiin elokuussa 2023, kommenttien käsittely ja korjaukset tehdään syyskuussa 2023
 • Valmista 10/2023


4.06

Loogiset tietomallit

 • Tietomallinnus aloitetaan jatkeena käsitemallinnukselle tammi-/helmikuun vaihteessa 2023, työn käynnistäminen kevään aikana
 • Ammatillisen koulutuksen tietokomponenttikirjaston/ydintietomallin luominen 
 • Mallinnetaan Yhteentoimivuusalustan Tietomallit-työkaluun
 • Luonnoksien valmistumisen ja kommenttien keräämisen aikataulut tarkentuvat myöhemmin
 • Tietomallit valmistuvat syksyllä 2023
 • Huomioidaan Parasta DigiTukea -hankkeen aikainen työ


4.07

Soveltamisprofiili

 • Tarkentuu tietomallinnuksen (4.06) yhteydessäTietojärjestelmäarkkitehtuuri

5.01

Tietojärjestelmäkartta

 • Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmät
 • Ammatillisen koulutuksen kansalliset tietojärjestelmät
 • ryhmittely
 • benchmarkkaus
 • liitynnät tietovarantoihin
 • kuvaukset

Hyväksytty ohryssä 06/2023 (ryhmittely päivitetty 08/2023)5.02

Tietojärjestelmäpalvelut

* Mitkä olennaisia palveluja? 

Tietojärjestelmäkartta

Arkkitehtuurin kerrosnäkymä

Ammatillisen koulutuksen erityispiirteet
 • ryhmittely
 • kuvaukset


5.03

Tietovirtakuvaukset

 • Opintohallinnon järjestelmät5.04

Loogiset rajapinnat


 • ryhmittely
 • kuvaukset


5.05

Kerroskuvaukset

 • Yhteistyö TP5/TP3
 • TP3:n kuvaamat prosessit perustana
 • Q3/2023
Osaamisen kehittäminen

7.01


7.02


7.03
Muut


ruotsinkielinen materiaali

Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus

Tietojärjestelmäsalkku

Loogiset rajapinnatInfo
iconfalse
titleSisällysluettelo

Table of Contents
minLevel2
indent10px