Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Työryhmän tehtävä: 

Työryhmän tavoitteena on päivittää vuonna 2019 valmistunutta Arkaluonteisten henkilötietojen hallinnan täydentävää ohjetta DMPTuulissa.

Ryhmä aloitti toimintansa lokakuussa 2022.

Vastuuhenkilöt: Katja Fält (Tampereen yliopisto), sihteerinä toimii Taisa Sallinen (Itä-Suomen yliopisto)

Työryhmän jäsenet:

Jaana O.LiimatainenOulun yliopistojaana.liimatainen@oulu.fi
JoonaKoiranenMetropolia amkjoona.koiranen@metropolia.fi
AnnaRohunenOulun yliopistoanna.rohunen@oulu.fi
LenitaHietanenLapin yliopistolenita.hietanen@ulapland.fi
JarmoHämäläinenJyväskylän yliopistojarmo.a.hamalainen@jyu.fi
KatjaFältTampereen yliopistokatja.falt@tuni.fi
MinnaAhokasCSCminna.ahokas@csc.fi
IinaHepolehtoHelsingin yliopistoiina.hepolehto@helsinki.fi
TaisaSallinenItä-Suomen yliopistotaisa.sallinen@uef.fi
Essi ViitanenAalto-yliopistoessi.viitanen@aalto.fi
MarjutVuorinenTHLmarjut.vuorinen@thl.fi
SiiriFuchsCSCsiiri.fuchs@csc.fi
JuusoMarttilaJyväskylän yliopistojuuso.h.marttila@jyu.fi
CamillaKoluLuonnonvarakeskuscamilla.kolu@gmail.com
HeidiKrootilaLuonnonvarakeskusheidi.krootila@luke.fi
Anu RuokamoUlkopoliittinen instituuttiresearchsupport@fiia.fi 
NiinaTiainenRuokavirastoniina.tiainen@ruokavirasto.fi

Työryhmän materiaalit:

Työryhmän materiaalit löytyvät kansiosta: https://drive.google.com/drive/folders/1-FNVHXyEAvijNH3dMnqRo5RMCDKM0E4E