Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Syötä sähköpostiosoitteesi sekä IP-osoite /IP-alue ja tallenna ne Arvo-API-sivulla.

5. Odota sähköpostitse sinulle saapuvaa vahvistusta siitä, että IP-osoite /IP-alue on avattu ja rajapinta on otettavissa käyttöön.

...

Toimita rajapintatunnus ja API-avain oman organisaatiosi rajapintoja kutsuvalle taholle.


Linkki ohjeisiin: Arvo-API:n dokumentaatio Wikissä


Koulutuksen järjestäjän rajapintatunnus

...

3 Klikkaa painiketta "Luo API-avain". Näet ilmoituksen API-avaimen luomisen onnistumisesta.

Expand
titleKatso kuva API-avaimen luomisesta

...

5 Syötä sähköpostiosoitteesi, jotta voit saada sähköpostitse vahvistuksen, kun rajapinta on otettavissa käyttöön. Syötä IP-osoite /IP-alue otsikon "Koulutuksen järjestäjän rajapintaa kutsuva IP-osoite/IP-alue" alta löytyvään kenttään. Klikkaa painiketta "Tallenna".

...

6 Näet ilmoituksen sähköpostiosoitteen ja IP-osoitteen /IP-alueen tallennuksen onnistumisesta. Näet sähköpostiosoitteen ja IP-osoitteen /IP-alueen alla tekstin: "Tiedot päivitetty xx.xx.xxxx".

...

7 Jos haluat vaihtaa API-avaimen, voit klikata painiketta "Vaihda API-avain". Näet varmistuksen "API-avaimen vaihtaminen estää rajapinnan käytön , kunnes tunnus vaihdetaan rajapintaa kutsuvassa sovelluksessa. Haluatko varmasti vaihtaa API-avaimen?" Hyväksy varmistus OK-painikkeesta, jos haluat vaihtaa API-avaimen, tai hylkää varmistus Peruuta-painikkeesta, jos et haluakaan vaihtaa API-avainta.

...