Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Palvelu/toiminto

Tyyppi

Status
colourRed
titleuudistus

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Status
colourBlue
titleuusi palvelu

Status
titlePeruutettu

Tavoitteet (sanallinen kuvaus)
 •  Tunnistetut toiminnallisuudet ja aikataulut (milloin tarvitaan), arvio kehittäjäresurssi tarpeesta
JiraRiippuvuudet

Lyhyt kuvaus siitä missä mennään, mahdolliset haasteet/esteet

Tila

Status
colourYellow
titleSuunittelu

Status
colourBlue
titleKehitys
 

Status
colourGreen
titlevalmis


Yhteyshenkilö/

projektipäällikkö/

palveluvastaava

Lukio LUDOS koepankki ja lukiodiplomipalvelu nyk SUKOn uudistus

Status
colourRed
titleuudistus

Opetushallitus tarjoaa Ludos-palvelun verkkopohjaisena. Ludos-palvelu sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä suulliseen kielikokeeseen, lukiodiplomiin ja puheviestinnän päättökokeeseen. Ludos-palvelusta saatavat kokeet ovat käyttäjille -maksuttomia.

Tavoitetilan kuvaus

Aikataulu ja vaiheistus

 •  Ympäristöjen pystytys
  •  kehitys
  •  testi
  •  tuotanto
 •  Ylläpitäjän näkymä
  •  Tehtävien hallinta
  •  Ohjeiden hallinta
  •  Todistusten hallinta
 •  Opettaja näkymät x 3 (suullinen kielikoe, puheviestintä, lukiodiplomi)
  •  Tehtävät
   •  tehtävien suodattaminen
  •  Ohjeet
  •  Todistukset
 •  Koetehtävien valinta
 •  Koetehtävien koostaminen
 •  Koetehtävien lähettäminen opiskelijalle (pdf, jakaminen)
 •  Koodistointegraatio
 •  Käyttäjähallinta integraatio

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,issuetype,priority,status,customfield_10002
columnskey,summary,type,priority,status,Story Points
maximumIssues10
jqlQuerylabels=LUDOSmvp
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd

Käyttäjähallinta

Koodistopalvelu

Lokalisaatio

Virkailijan työpöytä

MPass id

Oma Opintopolku

YTL kehitystyö, suullisen kielikokeen osalta

Lukiodiplomi uudistustyö

Kotokielitesti

Kehitystyössä käynnissä 15.sprintti

 • tuotantoympäristö pystyssä
 • Kuvan lisääminen
 • sisältöjen poisto
 • Käyttöliittymäkielen määräytyminen asiointikielen mukaan


Asiakastestaus käynnissä tehtävien osalta 

Palautteiden osalta tehty päätös, että kokeillaan palvelussa Suomi.fi laatutyökaluja

Status
colourBlue
titleKehitys

Kehitys jatkuu vuonna 2024


Anu Halvari/Ulla

Uusi viestintäpalvelu

Status
colourRed
titleuudistus

Uusi yleiskäyttöinen viestintäpalvelu sähköpostien lähettämiseen ja seuraamiseen
 •  sähköpostien lähettäminen
  •  rajapinnat
  •  seurantakäyttöliittymä
  •  perustoiminnallisuudet (esim. lähetysten hallinta; uudelleenlähetysmahdollisuus)

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues20
jqlQuerylabels = "viestinvälityspalvelu"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd

Kaikki sähköposteja lähettävät palvelut

Viestintäpalvelun uudistus

Backend-kehitys käynnissä

Seurantakäyttöliittymän mockup tulossa kommenteille


Status
colourBlue
titleKehitys

(jatkuu keväällä 2024)

Riku Hanhinen/Ninni Ojanen

Opintopolun Osoitepalvelun uudistus

Osoitepalvelu-uudistus (rajattu pääsy)

Status
colourRed
titleuudistus

Tehdään välttämättömiä uudistuksia teknologioihin sekä käytettävyyteen 
 •  projektin rajaukset (vrt. CRM, palautejärjestelmä)
 •  käyttäjähaastattelut
 •  käyttöliittymäsuunnittelu ja leiskat
 •  teknologiavalinnat
 •  toiminnallisuudet (työn alla)

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues20
jqlQuerylabels = "osoitepalvelu-uudistus"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd


Asiakkuudenhallinta, palauteprosessi,  viestinvälityspalvelu, organisaatiopalvelu, käyttöoikeuspalvelu, OIVA, mahdollisesti KOUTA, VALOS (ei MVP)

rajaukset CRM/osoitepalvelu alustavasti sovittu Annikan ja Elinan kanssa

Käyttäjien haastatteluja (5 kpl) ollut toukokuussa 2023, tekninen toteutus syksyllä 2023

Status
colourBlue
titleKehitys

Heidi Bergström

Opintopolku: 

CAS-Oppijan uudet toiminnallisuudet ja parannukset

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

 • Mahdollistaa muiden kirjautumistapojen kuin suomi.fi-tunnistautumisen käytön kirjautuessa Opintopolun palveluihin oppijan puolella. 
 • Helpottaa ylläpidettävyyttä
 • Tukee identiteetinhallinnan toteutumista Opetushallituksessa
 •  VARDAn käyttämän valtuudet-virityksen poisto cas-oppijasta 
 •  Uudet kirjautumistavat (mpass, haka) suomi.fi:n rinnalle
 •  LoA-tasojen määrittely OPH:n palveluiden näkökulmasta ja mahdollinen MFA-toteutuksen laajennus oppijoiden kirjautumiseen

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues20
jqlQuerylabels = "cas-oppija"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28ddStatus
titlesiirtyy
siirtyy (Opintopolku 2027)

Laura von der Hagen

Opintopolku: 

Valintapalveluiden uudistus

Status
colourRed
titleuudistus

Korvataan vanhentunut käyttöliittymäteknologia uudella, parannetaan samalla käyttäjien työnkulkuja, parannetaan valintapalvelujen ylläpidettävyyttä ja mahdollistetaan resurssioptimointi. Toteutetaan tuki ammatillisten arvosanojen korotuksille
 •  Ammatillisten arvosanojen korotukset
 •  Mahdollisuus suorittaa valintalaskentoja useammalla kontilla
 •  Kirjastopäivitykset
 •  dokumenttipalvelusta luopuminen
 •  käyttöliittymän suunnittelu
 •  käyttöliittymän uudelleenkirjoitus
 •  valintalaskennan tulosten siirto relaatiotietokantaan
 •  seurantapalvelusta luopuminen

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,status,customfield_12103
columnskey,summary,status,Työmääräarvio
maximumIssues20
jqlQueryproject = "Opintopolun pienkehitys" AND labels = valinnat2023
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd

Valintojen toteuttaminen

Hakemuspalvelu

Koulutustarjonta

Suoritusrekisteri

KOSKI

Kehitystyö käynnissä. Tekniset tehtävät (esim. kirjastopäivitykset ja muut ylläpidettävyyttä parantavat toimet) alkavat olla valmiita. Käyttöliittymän suunnittelu on aloitettu ja samalla aletaan siirtyä läyttöliittymän uudistamiseen.

Status
colourYellow
titleSuunittelu
Status
colourBlue
titleKehitys

(jatkuu keväällä 2024)

Mikko Eronen

Opintopolku:

Omatsivut frontend-uudistus ja palvelun saavutettavaksi tekeminen

Status
colourRed
titleuudistus

Korvataan vanhentunut käyttöliittymäteknologia uudella ja samalla varmistetaan saavutettavuusvaatimusten täyttyminen

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyVTKU-95

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,status,customfield_12103
columnskey,summary,status,Työmääräarvio
maximumIssues20
jqlQueryproject = "Opintopolun pienkehitys" AND labels = omatsivut2023
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd


Tehdään loppusyksyllä

Status
colourYellow
titleSuunittelu

(jatkuu keväällä 2024)

Mikko Eronen / Marcus Caselius

Opintopolku:

Hakemuspalvelu + toisen asteen prosessi

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Kehitetään hakemuspalvelua 2. asteen yhteishakuihin ja jatkuviin hakuihin sekä korkeakoulujen hakuihin.
 •  Painikkeet yksi valittavissa-elementti ja Painikkeet yksi valittavissa, koodisto-elementti selkeämmäksi
 •  Hakemuspalvelu: hakijalle spostitse tieto, että on mukana vain harkinnanvaraisessa haussa
 •  Lähtökoulu yhteishaun hakemukselle jos 8.lk/7lk/valmistava
 •  Hakijat-rajapinnan muodostaminen KOUTA-ajassa ja uudet tiedot
 •  Hakemuspalvelu: Näkymä opoille liitteisiin


 •  Pohjakoulutusmoduuli jatkuvien hakujen käyttöön
 •  Toisen asteen jatkuville hauille ja kk ei tutkintoon johtaville oma paikka vastaanotettavissa -meili
 •  Lähtökoulun hakeminen myös jatkuvan haun hakemuksille
 •  Hakemuspalvelu: yksittäisen viestin lähettäminen hakijalle ilman muokkauslinkkiä
 •  Hakemuspalvelu: virkailija voi tallentaa muistiinpanon joukolle hakemuksia (massamuistiinpano)


 

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,status,customfield_12103
columnskey,summary,status,Työmääräarvio
maximumIssues1000
jqlQuerylabels = "hp2astep"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28ddKehitys ensimmäisten töiden osalta käynnissä. Työtä jaksotettu tammi-syyskuulle

Karsittu myös tekemistä, jotta mahtuu n. 65 HTP raamiinStatus
colourGreen
titlevalmis

Marcus Caselius

MPASSid ja aws-evaluointi/siirron käynnistäminen

 

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Selvitetään miten aws-ympäristö sopii tunnistuksenvälityspalvelun ylläpitämiseen.

Kustannus/ominaisuushyödyt.

https://intra.oph.fi/pages/viewpage.action?pageId=132842440

Reaktorilta MPASSid-aws-selvitykseen konsultti

Status
colourGreen
titlevalmis


Valmistuu 04/2023 loppuun mennessä.

Kiira Noponen

Yleiskäyttöisten rekisteröintipalvelu MPASSid:lle 

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Ensin kustannusarvio yleiskäyttöisten tiimiltä.

Katetaan MPASSid v. 2022 siirtyvillä määrärahoilla.


https://jira.eduuni.fi/browse/OH-965
Status
titlePeruutettu


MPASSid viestintä

 

Status
titlePeruutettu

https://intra.oph.fi/pages/viewpage.action?pageId=132841918Status
titlePeruutettu


Oikeustulkkirekisteri

 

Status
colourRed
titleuudistus

Oikeustulkkirekisterin uudistus.Julkaistu 14.2.2023

Status
colourGreen
titlevalmis

Saara Kalajoki

ePerusteet jatkokehitys


Status
colourGreen
titlejatkokehitys


Palvelun kehittämissuunnitelma 2023

 •  Perusteisiin tehtävien muutosten versiohistorian hallinnointi julkisella puolella sekä paikallisissa suunnitelmissa
 •  Puuttuvien koulutustyyppien tuki ja vanhojen työkalujen alasajo
 •  Julkisen puolen käytettävyysparannukset
 •  Tekninen järjestelmäkehitys
 •  Osaamismerkit


Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyEP-3424
(mahdollinen jatkokehitys ops-tasolla)

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyEP-3070

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyEP-3032
 

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyEP-3489

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyEP-3889

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyEP-3781

Koski

KoulutustarjontaStatus
colourGreen
titlevalmis


Status
colourGreen
titlevalmis


Status
colourBlue
titleKehitys

Status
colourBlue
titleKehitys

Status
colourGreen
titlevalmis

Status
colourBlue
titleKehitys

Marjut Anderson

Yleiskäyttöiset palvelut:

Kaksivaiheisen tunnistamisen toteutus virkailijan Opintopolkuun

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Toteutetaan kaksivaiheinen tunnistaminen porrastetusti virkailijan palveluihin.

Miksi?

 • lisää palvelun käytön luotettavuutta
 • suojelee rekisterien ja tietovarantojen sisältämiä henkilötietoja väärinkäytöksiltä
 • lakisääteinen vaatimus (DPL 6.2)
 •  autentikaattoriyhteensopiva MFA
 •  valinnainen käyttäjille
 •  käyttöönotto vaatii suomi.fi-tunnistautumisen
 •  mahdollisuus resetoida
 •  käyttöönottokoulutukset, ohjeistukset ja viestintä

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues50
jqlQuerylabels = "mfa"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd

linkittyy MPASSid:n käyttöönottoon virkailijassa ja Oma Opintopoilun kirjautumistapojen laajentumiseen

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöönotto vapaaehtoinen ja vaatii puhelimeen asennettavaa autentikaattorisovellusta.

Status
colourGreen
titlevalmis


Laura von der Hagen

Yleiskäyttöiset palvelut:

MPASSid-kertakirjautuminen virkailijan palveluihin

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Mahdollistetaan kertakirjautuminen MPASSid:llä virkailijan Opintopolkuun. Miksi?

 • helpottaa palveluihin kirjautumista ja palveluiden käyttöä
 • vähentää asiakaspalvelun tarvetta
 • lisää virkailijoiden tasapuolista kohtelua: Haka on jo käytössä
 •  SAML2 tuki
 •  Apero CAS-kustomointien yhdenmukaistaminen (oppija/virkailija)
 •  käyttöönottokoulutukset, ohjeistukset ja viestintä
 •  leiska

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues20
jqlQuerylabels = "mpassid-kirjautuminen"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd

linkittyy MFA:n käyttöönottoon ja Oma Opintopolkuun


Status
colourGreen
titleValmis

Laura von der Hagen

Yleiskäyttöiset palvelut:

Oppijanumerorekisterin tietosisältöjen muutokset

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Tallennetaan uudet tietosisällöt oppijanumerorekisteriin, kehitetään oppijanumerohaun rajapintoja ja raportteja. Miksi?

 • Tukee identiteetinhallinnan toteutumista Opetushallituksessa ja OPH:n ulkopuolella
 • yksilöinnin automatisointi
 • oppijanumeron populointi koulutustoimialan käyttöön (mm. MPASSid, Digivisio)
 •  uudenmuotoisen hetun tallennus
 •  etärekisteröity-tiedon tallennus
 •  muiden tunnisteiden tallennus (HYT, eIDAS)
 •  oppijoiden tuontiraportin parannukset
 •  oppijanumerorajapintojen jatkokehitys (työn alla)

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues20
jqlQuerylabels = "onr-muutokset"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd

linkittyy VTJ-muutosrajapinnan käyttöönottoon


Status
colourBlue
titleKehitys


Yleiskäyttöiset palvelut:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto ja palveluväylän pystytys

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Toteutetaan integraatio DVV:n uuteen VTJ-muutosrajapintaan. Miksi?

 • pakollinen vuoden 2024 loppuun mennessä
 • nykyinen muutostietopalvelu elinkaaren lopussa, uusien tietosisältöjen lisääminen olisi järkevää toteuttaa suoraan uuteen rajapintaan
 •  palveluväylän pystytys
 •  rajapinnan koodaus (työn alla)
 •  tietoluvan päivitys 
 •  testaus palveluväylän kanssa
 •  yliheitto

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,assignee,status
columnskey,summary,assignee,status
maximumIssues20
jqlQuerylabels = "vtj-muutosrajapinta"
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd


DVV tietolupa saatu 23.8.2023. 

Status
colourBlue
titleKehitys


ODW uudistaminen

Status
colourRed
titleuudistus

Uudistetaan opiskelijavalinnan raportointipalvelu, koska nykyinen palvelu on elinkaarensa lopussa ja vaikeasti ja kalliisti ylläpidettävä, eikä ole käyttäjäystävällinen
 •  arkkitehtuurisuunnittelu
 •  teknologioiden valinta
 •  tietomallin suunnittelu
 •  siirtotiedostojen tuottaminen
 •  tietovaraston valmistelukerros
 •  raportointipalvelu
 •  vanhan ODW:n tiedot uuteen palveluun
https://jira.eduuni.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1106Outi Kivipelto

Kotoutumiskoulutuksen päätteeksi järjestettävän kielitestin mahdollistava digitaalinen järjestelmä

 

Status
colourBlue
titleuusi palvelu

Päätötesti suomen ja ruotsinkieltä opiskeleville maahanmuuttajille osana kotoutumiskoulutusta
 •  Kilpailutus
 •  Jatketaan Jodan ja Abitin kehityksen seuraamista
 •  LUDOS tehtäväpankkina


Odottaa nimityksiä OHRYyn

Status
colourYellow
titleSuunittelu

Hanna Kilpeläinen

Valtionhallinnon kielitutkintojen (VKT) sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä

Status
colourBlue
titleuusi palvelu

Erinomaisen taidon tutkinnon ilmoittautuminen ja  tutkintomaksun maksaminen sähköistetään.
 •  Tarvittavat toiminnallisuudet kehitetty
 •  Testaus
 •  Auditointi


Odottaa auditointia ja julkaisua, arvioitu julkaisu kesällä 2023.

Status
colourBlue
titleKehitys

Niina Juuti

Yleisten kielitutkintojen (YKI) ilmoittautumisjärjestelmä

Status
colourGreen
titlejatkokehitys


Ilmoittautumisjärjestelmän tekninen päivittäminen sekä käyttöliittymien uudistus 
 •  Julkisen käyttöliittymän uudistus
 •  Virkailijan käyttöliittymän uudistus


Julkisen käyttöliittymän julkaisu tehty syksyllä 2023.

Virkailijan käyttöliittymän päivitys v. 2024 puolella.

Status
colourYellow
titleSuunitteluSuunnittelu

Karoliina Sipovaara

Yleisten kielitutkintojen (YKI) tutkinto- ja arvioijarekisterit

Status
colourBlue
titleuusi palvelu

Tutkinto- ja arvioijarekisterit ovat tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston hallinnoimia. Rekisterit on tarkoitus siirtää OPH:n hallintaan.
 •  Projektisuunnitelma
 •  Nykyisten rekistereiden kartoitus
 •  Uusien rekisterien määrittelytyö
 •  Lain yleisistä kielitutkinnoista (964/2004) uudistus?


Tekninen selvitys aloitettu lokakuussa 2023, sen pohjalta tehdään itse siirron toteutuksen suunnitelma.

Selvittelyssä rekisterien tietosisällön eriyttäminen JY:n YKI-sovelluksesta.

Status
colourYellow
titleSuunitteluSuunnittelu

Karoliina Sipovaara

Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän (AKT) tutkintorekisterin uusinta

Status
colourRed
titleuudistus

Tutkintorekisterin uudistus
 •  Projektisuunnitelma
 •  Nykyisten rekistereiden kartoitus
 •  Uusien rekisterien määrittelytyöStatus
colourYellow
titleSuunittelu

Terhi Seinä ja Saara Kalajoki

Tutkintojen tunnustamisen vertaileva tutkintotietokanta

Status
colourBlue
titleuusi palvelu

Ulkomaisten korkeakoulututkintojen vertaileva tutkintotietokantaStatus
colourYellow
titleSuunittelu

Sinikka Tamminen

Tutkintojen tunnustamisen kuittitoiminnallisuus

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Kuittitoiminnallisuus tutkintojen tunnustamisen hakulomakkeen yhteyteenStatus
colourGreen
titlevalmis

Julkaistu 20.2.2023

Salla Lauerma

Varda: Vipunen-rajapinta

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Toteutetaan uusi rajapinta Vardan ja Vipusen välille, jotta tiedonsiirto sujuvoituisi, vähentää manuaalista työtä ja parantaa prosesseja
 •  määrittelyt Vipunen-tiimin kanssa
 •  rajapinnan toteutus
 •  tietopalvelusopimus

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyOPHVARDA-2328Status
colourGreen
titlevalmis

Laura von der Hagen

Aino Röksä

Vardan automaattimuistutukset

Status
colourGreen
titlejatkokehitys

Vardasta voidaan lähettää automaattisia muistutuksia käyttäjille.
 •  viestipohjat
 •  parametrit
 •  viestin lähetys (AWS SES)

Jira
serverEduuni-jira
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyOPHVARDA-2490Status
colourGreen
titlevalmis

Laura von der Hagen

Aino Röksä

...