Child pages
  • Työryhmien yhteiset kokoukset

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

E-aineistotyöryhmä - Tuula Ala-Hakuni
- e-aineisto ja viestintäryhmä järjestivät E-aineistoryhmä järjesti e-aineistopäivän 1.10., esitykset ja videotallenteet löytyvät wikista https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=42009361
   * mukana oli myös kustantajia, keskustelu jatkui myös paneelikeskustelun jälkeen, varsinkin Docendo on ollut myöhemminkin aktiivinen sekä työryhmään ja välittäjiin päin
   * FinElib järjestää mahdollisesti samantyyppisen valtakunnallisen päivän, jossa eri toimijat olisivat edustettuina
   * Tanskassa tulossa vastaava tilaisuus
   * päivän LibGuides esityksistä keskusteltiin Tampereen yhteistapaamisessa
- toimintasuunnitelma työstössäToimintasuunnitelmaa työstetään.
- ryhmälle Ryhmälle on tullut monia pieniä toimeksiantoja, mm. Elsevier-sopimuksen pohdinta, Johtamisen käsikirjojen yhteishankinta amk-kirjastoille.

Kirjastojärjestelmäryhmä - Jussi Kärki
- Ryhmän jäsenet ovat tutustuneet uusiin kirjastojärjestelmiin. Keskuskeltiin järjestelmän tomintojen laajuudesta, että onko siinä perustoimintojen lisäksi muut esim. e-aineistojen toimintoja.

Peda-ryhmä - Riitta-Liisa Karjalainen
- Finna-päivä järjestettiin yhdessä kirjastojärjelmäryhmän kanssa.
- Ryhmä on ollut esillä: Lilac, ITK-päivät, AMK-kirjastopäivät, artikkeli Kreodissa.
- IL-suositus tehtiin yhteistyössä yliopistokirjastojen kanssa.

2. Osallistujien esittäytyminen

3. Yhteistyöideoita
- LibGuides. Yhteisöllisesti tehtyjä oppaita varten.
- Finna-LibGuides päivä
   * ti 5.5.2015 klo 10-16
   * paikkakunta: TAMK Tampere tai Haaga-helia Pasila
   *   varapäivät 6. ja 7.5.
   * tilavaatimukset: verkkoyhteys, 40-50 henkilön sali + 3 pienempää ryhmätyöhuonetta
   * sisältöehdotuksia: paneeli Finnasta, tiedonhaku ja kokemukset Finnasta, e-aineistot esille: esimerkit LibGuides - Seamk, Finna - Samk, www-verkkosivut - Jamk. Ennakkoon e-aineistopäivän LibGuides esityksiin tutustuminen: https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=42009361
- Keskusteltiin yhteisestä hankkeesta ja sen rahoitusmahdollisuuksista ja laajuudesta. Riitta-Liisa kysyy Kamkin tki-osastolta hankkeista.
- Suunnitellaanko yhteinen e-aineistojen markkinointikampanja (viestintäryhmä, e-aineistoryhmä, ym?)?

4. Työryhmien välinen viestintä
- Yhteistapaamisesta laitetaan viestiä myös luettelointi ja Theseus-ryhmään.
- Amk-kirjastot sähköpostilistalla tiedotusta tiedotetaan ryhmien tapaamisista, esityslistoista ja muistioista.
- Facebook
- Ideoitiin ryhmien tapaamista ja kokouksista ACP:n tai muun välityksellä.

5. Yhteiset tapaamiset ja koulutuspäivät
- Sovittiin alustavasti järjestää ryhmien tapaaminen vuosittain lokakuussa.
- Ryhmien tapaaminen amk-kirjastopäivien yhteydessä.
- ryhmien Ryhmien esittelystandit koettiin hyödyllisiksi AMK-päivillä. Menettelyä jatketaan.