Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Panel
borderColor#ccc
bgColor#99CCFF
titleBGColor#0099FF
titleE-aineistotyöryhmä
borderStyledashed

Tämä on AMKIT-korsortion e-aineistoryhmän työskentelyalue e-aineistoja koskevissa asioissa.

 

E-aineistoryhmä tukee AMK-kirjastoja e-aineistojen hankinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa yhteistyössä muiden työryhmien kanssa.
Ryhmä pyrkii edistämään myös e-aineistoihin liittyvien hyvien käytäntöjen jakamista. E-aineistoryhmä tarjoaa välittäjille ja kustantajille mahdollisuuden e-aineistojen pilotointiin yhteistyössä työryhmän kirjastojen kanssa.

 

Ryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Marjo Lahdenranta, LAMK

Jäsenet
Hanna-Riina Aho, Centria
Tuula Ala-Hakuni, SeAMK
Hannu Jokiranta, Laurea
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia
Annamari Pudas, Lapin AMK

 

Section
Column
width50%

Haku

Livesearch
spaceKeyamkit
id1

Info

Sivuston vastaavat: AMKIT-konsortion E-aineistoryhmä Marjo Lahdenranta, pj. (LAMK), Tuula Ala-Hakuni (SeAMK), Annamari Pudas (Lapin AMK), Hanna-Riina Aho (Centria), Hannu Jokiranta (Laurea) ja Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia).

Column
width50%

Tilan sivurakenne

Page Tree
root@self
sortnatural