Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Section


Column
width50%


Tervetuloa AMKIT-wikiin.

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio eli AMKIT-konsortio koordinoi AMK-kirjastojen yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Vaikutamme alan toimintaan ja kehitykseen työryhmien kautta sekä työskentelemme ajankohtaisten asioiden parissa kirjastoalalla. 

Jokaisella konsortion työryhmällä ja verkostolla on AMKIT-wikissä omat sivut. Näitä sivuja käytetään tiedottamiseen, asioiden yhdessä työstämiseen sekä muistioiden ja dokumenttien tallentamiseen.

Verkostot:

Työryhmät:

Työryhmiin kuuluvilla on muokkausoikeudet omiin sivuihinsa. Osalla sivuista on rajoitettu katselu- ja/tai muokkausoikeuksia. Mikäli haluat itsellesi muokkausoikeudet, ota yhteyttä sivuston vastaavaan.

AMKIT-konsortion strategian suunnittelua 
AMKIT strategia-webinaari
Nov 30, 2020
Meeting Recording:
Access Passcode: aonavainsana1!


AMKIT-konsortion verkkosivuilta löydät lisätietoa konsortion toiminnasta.

Haku

Livesearch
spaceKeyamkit
id1


Info

Sivuston vastaava: AMKIT konsortio /Column
width50%

Tilan sivurakenne

Page Tree
root@self
sortnatural