Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AMKIT-konsortion ja Kansalliskirjaston yhteisen laaturyhmän kokousten muistiot löytyvät täältä: https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Theseus-laatupalaverit


Uusin asialista:

Theseus_kery_2023_20_4_asialista.docx Theseus_kery_2023_16_317_5_asialista.docx


Muistiot

Theseus_kery_2023_20_4_muistio.docx

...