Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

- Vierailukohteet

1. Fellmannia (Minna Kysy Riikalta, tuottavat itse)

2. Campus kirjasto Porvoo, teemana käyttäjälähtöinen kehittäminen (Minna kysynyt Kaijalta, pyytää juttua)

3. Seamk terveysala (Leena lähettänyt jutun, Minna laittanut sen Ulla-Riitalle kääntämistä varten)

4. Jamk (SUsanna Niemilahti luvannut tehdä jutun)

5. Vellamo (Pekka Malviala; Hanna kysynyt, Pekka luvannut tehtä toukokuun aikana)

6. Aralis Metropolia (Minna kysynyt Hellevi Hakalalta, Kaija Kivikoskelta ja Päivi Kumarilta, sama teksti konsortion www-sivuille)

- Posteriehdotuksista muokattava (Minna muokkaa, kysytään Tuula Laurilalta apua): 

...

---- Felmannian posteri (Riikka Nieminen lähettänyt esityksen, kysy Riikalta; teksti saatu)

7 Savonian posteri (Tuula muokannut tekstin ja se on valmis

 Jamk posteri (Susanna Niemilahti luvannut jutun, tulee suomeksi, käännätetään)

8. Theseus (edellisvuoden posteriteksti; teksti saatu, Minna muokkaa)

Presentation-ehdotukset

9 Laureassa Erjan ja Kaisan juttu (Minna kysyy voisiko jutun abstraktia muokata Kreodin juttuun)

10 Turun amkin juttu(Marja Anttonen kirjoittaa jutun posterin pohjalta, kysyy koulutusalalta, voivatko he tuottaa jutun)
---- IFLA-vapaaehtoisten juttu? (Minna kysyy Annalta, haluaisiko hän kirjoittaa tai haastatella juttuun AMKeista vapaaehtoisia Malinilta, Päivi  Kumarilta,   siirtyy syksyyn)

- Muita juttuaiheita

---- UAS-esittely (Hanna kysyy perjantaina 25.5. johtoryhmän kokouksessa, Minna kirjoittaa pääkirjoituksen)

---- Oppiva Kirjasto (Hanna katsoo)

10 Mamkista tulee mahdollisesti juttu (Kirsti Karttunen) 

---- käännetään joitakin juttujua juhla-Kreodista, esim Fellmannia? tms. --> Minna käy jutut läpi ja valitsee

Painos: 500 kpl, kysytään paljonko maksaa, mahd 500 - 1000 kpl, 30-40 sivua.)

Theseus roll up (Library avenue roll upit)

-  Göteborgin IFLAan tuotettiin amk-kirjastojen yhteinen roll up, jossa käytettiin yhtenäistä layouttia muiden suomalaisten roll up -esittäjien kanssa. Ulla-Riitta kysynyt nyt VALOsta Metropoliasta yhtenäisen pohjan suunnittelua AMKIT-konsortiosta tulossa oleville roll upeille. Katsotaan Laurean valokuvista, saako käyttää. Kysytään Outilta / Sannilta, on saatu aikaisemminkin lupa käyttää. Ulla-Riitta kysyy Metropoliasta. Johtoryhmä käsittelee asiaa perjantaina 25.5.2012.

- Mikä on, mikä hyöty siitä on, ketkä tuottavat (kaikki Suomen amkit)
- Tietokannan koko suhteessa muihin julkaisuarkistoihin

- Sivupalkki oikealla

...

Mahdollinen Kreodi-työpaja keväällä 2013