Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

                      Asiakaskyselyn_tulosyhteenveto_2008_KK.pdf           2pdf         2.29 MB

                      Kaikkien kirjastosektorien yhteenvedot

...

                      laaturaportti.pdf                258 258.12 KB

Kirjastojen mittaristandardi

...