Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
Tämän sivun käyttäjätarinoihin voi edelleen vaikuttaa kommentoimalla tai esittämällä muita huomioita käyttäjätarinoihin liittyen. 16.12.2022 mennessä jätetyt kommentit huomioidaan projektin loppuraportissa.

Käyttäjätarina aineiston saattamisesta pitkäaikaissäilytykseen ja noutamisesta säilytyksestä

...