Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. FAIR-periaatteiden soveltaminen -työryhmän ohjeen esittely, Tomi Rosti, UEF
  • Luonnos ohjeesta Fairdata-verkostolle: LUONNOS Laatua ja vaikuttavuutta tutkijan työhön datanhallinnan avulla LUONNOS.pdf
  • Yhteenvetoa esityksestä:
   • Painopiste katsauksessa tutkijan näkökulmassa ja FAIR-periaatteiden käytännön toteutuksessa datan elinkaaren eri vaiheissa. FAIR tulee huomioida koko tutkimuksen kulun ajan.
   • Ohje sisältää mm. tarkistuslistoja tutkijan tueksi sekä huomioi datan arvon, laadun ja uudelleenkäytön mahdollisuuksien määrityksen.
   • Ohjeessa avattu myös datan hallinnan keskeistä terminologiaa sekä ohjeita luotettavien palvelujen valitsemiseen.
   • Ohje julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi avointiede.fi:ssä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivien yhteydessä.
 2. Kansallisten digitaalisten pitkäaikaissäilytyspalveluiden kokonaisarkkitehtuuri, Aleksi Salo, CSC (kalvot)
  • Yhteenvetoa esityksestä:
   • Arkkitehtuurissa kuvataan PAS-palveluiden toiminta ja toimintaan vaikuttavat tekijät. Arkkitehtuurin tarkoituksena on tukea toiminnan kehitystä ja hallinnointia sekä kertoa PAS-palveluiden toiminnasta.
   • Arkkitehtuurissa kuvataan toiminnan tavoitteet, toiminnallinen kokonaisuus sekä loogiset tietovarannot.
   • Arkkitehtuuri tullaan julkaisemaan pian digitalpreservation.fi-sivustolla.
 3. Organisaation CSC:n datanhallinnan ja laskennan palveluiden käytön raportointinäkymä MyCSC:ssä, Ville Eriksson, CSC (kalvot)
  • Yhteenvetoa esityksestä:
   • Uusi näkymä myCSC:ssä: Organisaation raportointinäkymä, johon organisaation edustajille voidaan antaa pääsy.
   • Useimmat raportit kertovat palvelujen käytön laskentayksikkökulutuksesta ("Billing Units"). Fairdatassa laskentayksiköt eivät ole käytössä, joten käytöstä raportoidaan datan määrän ja julkaistujen aineistojen osalta.
   • IDA-näkymässä ei (vielä) ole mahdollisuutta katsoa edellisen vuosien tilastoja, vain tämän hetkinen IDA-käyttö.
   • IDA-käyttö näkyy tässä esitellyn organisaation kokonaisraporttinäkymän lisäksi myös organisation IDA-yhteyshenkilöille erillisessä IDA admin -näkymässä MyCSC:ssä.
   • Jos olet kiinnostunut saamaan pääsyn organisaation raporttinäkymään, ota yhteyttä servicedesk@csc.fi otsikolla "MyCSC / organisaation raporttinäkymä". CSC hoitaa tekniset oikeudet ja oikeuksia hallinnoi organisaation puitesopimusyhteyshenkilö.

 4. Tilannekatsaus: Tutkimusdataan liittyvien organisaatioroolien kehittämisestä CSC-palveluissa, Heidi Laine, CSC, (kalvot)
  • Yhteenvetoa esityksestä:
   • CSC linjannut päämääriä organisaatioroolin kehittämisen sekä tutkijan, tutkijan kotiorganisaation sekä CSC:n välisten vastuiden suhteen. Keskiössä on se, että organisaation edustajat huomioidaan käyttäjäryhmänä CSC:n tutkimukseen liittyvissä datanhallinnan palveluissa ja CSC haluaa tukea erilaisin ominaisuuksin (kuten organisaation raportointinäkymällä, Qvaimen pääkäyttäjäroolilla) organisaation mahdollisuuksia hallinnoida tutkimusaineistoja palveluissa. IDAn käytön jatkuvuutta tulee tukemaan esimerkiksi mahdollisuus nimetä organisaation edustaja IDAa käyttävän CSC-projektin varavastuuhenkilöksi.
   • Tulevan Qvaimen pääkäyttäjä-roolin osalta linjattu, että organisaation edustaja voi muokata kaikkia organisaation edustajien tekemiä aineistokuvailuja, kunhan esim. tekijänoikeuksia kunnioitetaan.
   • Tunnistettujen kehityskohteiden toteutus alkaa syksyllä 2023. Työ tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
  • Kommentteja ja keskustelua:
   • Tuleeko lisätietoa siitä, miten ja milloin eri järjestelmissä organisaatiorooli tulee käyttöön? Esim. saako organisaation edustaja jo nyt oikeudet kaikkiin projektin hyödyntämiin palveluihin, kun kkäyttäjä käyttäjä (projektin PI) asettaa varavastuuhenkilön?
    • Vielä tuo Vielä  varavastuuhenkilörooli ei ole käytössä, mutta tietoa tulee varmasti laajasti sitten kun käyttöönotossa edetään. Jos teillä on toiveita speksien suhteen niin palautetta voi laittaa fairdata@csc.fi, välitämme oikeille tahoille.
 5. Tutkimuksen datan hallinnan viitearkkitehtuurityö, Eeva Nyrövaara, CSC
  1. Yhteenvetoa esityksestä:
   • Tarve tälle viitearkkitehtuurille tunnistettu 2021 julkaistun Tieteellisen Laskennan viitearkkitehtuurityön yhteydessä.
   • Datan hallinnan viitearkkitehtuuri (DAHA) muodostaa kokonaisuuden yhdessä Tieteellisen Laskennan viitearkkitehtuurin (TiLa) ja Avoimen tieteen viitearkkitehtuurin (AVOTT) kanssa.
   • Kevään aikana tavoitteena kertoa laajasti työn käynnistymisestä ja kannustaa ihmisiä kommentoimaan työn luonnoksia. Työtä pyritään tekemään mahdollisimman avoimesti ja työstä tullaan myös mieluusti kertomaan erilaisiin tilaisuuksiin.
   • Kuvauksia saa kommentoida wikisivuilla ja ne ovat aina avoimesti nähtävillä.
   • Kaikissa kysymyksissä tai kommenteissa arkkitehtuurityöhön liittyen voi olla yhteydessä myös suoraan Eeva Nyrövaaraan: eeva.nyrovaara@csc.fi
   • Arkkitehtuurikuvausten luonnokset: https://wiki.eduuni.fi/x/ggooF

   • Nykytilan analyysi -luonnos: https://wiki.eduuni.fi/x/zBTNF
  2. Kommentteja ja keskustelua:
   • Erittäin hyviä nostoja!
   • Hienoa, että olette aloittaneet nykytilan analyysista!
   • Vaikka nuo nykytilan nostot voi joku kokea “provokatiivisiksi”, ne eivät ole spekulatiivisia. Eli niitä tukee todella vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö. Eli ongelmat eivät koske vain Suomea.
 6. Fairdata-kehityssuunnitelma, Erja Kortelainen, CSC
  1. Kommentteja ja kehitystoiveita voi laittaa matalalla kynnyksellä osoitteeseen fairdata@csc.fi
 7. Syksyn kokousten ajankohtien lukkoon lyöminen
  • Ehdotukset ajankohdiksi
   • to 5.10.2023 klo 14-16
   • to 7.12.2023 klo 14-16
    • Ehdotukset hyväksyttiin ja CSC tulee lähettämään kutsut syksyn kokouksiin.
 8. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat
  1. 26.4.2023 Aineistojen kuvailu ja julkaisu Fairdata-palveluissa -webinaarin tallenne
  2. Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan -tilaisuudet: Ensimmäisessä tilaisuudessa puheenvuoron saavat tutkijat, joiden tieteenalat ovat historia, datatiede ja eläinlääketiede. Toinen tilaisuus on työpaja, jossa mietimme askelmerkkejä kuvailun fasilitointiin eli miten datatuet voivat paremmin tukea tutkijoita aineistojen kuvailutyössä ja millaisista esimerkeistä olisi hyötyä. 
  3. 10.5.2023 16:00-17:30 Organisation of Data Stewardship Services: Case Studies from Dutch, North American, and Finnish Universities. Tilaisuuden järjestää Aalto-yliopisto, lue lisää verkkosivuilta.
  4. 16.5.2023 alkaen "FAIR data stewardship" -onlinekurssi. Lisätietoa & ilmoittautuminen.
  5. 25.5.2023, klo 13:00-15:00 PID best practices for complex data citation, semantic artefacts and related services - työpaja, järjestäjänä FAIR-IMPACT. Lisätiedot & ilmoittautuminen. 
  6. 29.5.2023 klo 14:00-15:00 Skills4EOSC järjestää yhteistyössä Suomen EOSC Foorumin kanssa webinaarin "Translating Open Science and FAIR policies into practice in Finland". Erityisenä kohderyhmänä tutkimusorganisaatioiden päättäjät, ilmoittautuminen & lisätiedot.
  7. Olemme julkaisseet FAIR principles -videoon englanninkielisen audion yleisön pyynnöstä. Löydät videon CSC:n Data management youtube-kanavalta.

...