Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Jos verkko ei näytä toimivan toivotulla tavalla, on syytä tarkistaa ongelmapaikoissa ja -tilanteissa Modulation Coding Scheme (MCS) -arvo, joka paljastaa miten nopea tiedonsiirto on olosuhteiden nähden mahdollista saavuttaa. MSC-arvo tulisi olla yli viisi.
 • Ongelmatilanteissa on myös hyvä tarkistaa uudelleenlähetykset (retry rate) ja kanavan käyttöaste (channel utilisation).

WLAN-verkon

...

valvonta voidaan toteuttaa seuraavalla tavalla:

 • Kerätä tietoja kontrollereistä (fyysisitä ja virtuaalisista) sekä tukiasemista ja syöttää ne sopivassa muodossa keskitetylle valvontanäkymälle (HY:n tapauksessa Big Sisterille). NOC tai helpdesk tarkailee keskitettyä valvontanäkymää ja yleensä vioista lähetetään myös sähköpostia sopiville vastuuhenkilöille.
 • Kontrollerista voidaan kerätä tiedot virransyötöstä, lämpötilasta, verkkoyhteydestä, SNMP-viestinnän toimivuudesta sekä siitä, toimiiko yhteydet kontrollereiden välillä (high availability). Tiedot voidaan kerätä ja lähettää oman python-skriptin avulla jotta räätälöinti olisi mahdollista.
 • Tukiasemista voidaan kerätä tiedot saavutettavuudesta, virransyötöstä sekä siitä, mihin ryhmään tukiasema kuuluu. Nämäkin tiedot voidaan kerätä ja lähettää oman python-skriptin avulla keskitetylle valvontanäkymälle. Tukiasemien tietojen keräämisessä voidaan törmätä tietoturvasyistä asetettuihin rajoitteisiin, jonka takia mielivaltainen määrä tietoja ei voida kerätä ilman että tukiasema epäilee hyökkäystä.
 • Kaikki tiedot voidaan kerätä json- tai xml-muodossa käsittelyn helpottamiseksi.
 • Cisco Primestä saadaan myös hyvä näkymä kiinnostavista valvontakohteista mutta tietojen lähettäminen keskitettylle valvontajärjestelmälle mahdollistaa yhteismukaisen kuvan kampuksen verkkojen tilasta, ei ainoastaan WLAN-verkon tilasta. Cisco Prime:n karttanäkymä tukiasemien sijainnista on kuitenkin kätevä vianselvittelyssä. • Eurooppalaiset NRENit ovat WLAN-verkon valvontaa varten kehittänyt WiFiMon-nimisen valvontatyökalun, josta kerätään mielellään kokemuksia jos joku on ottanut sitä käyttöön.

...