Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Synergiaryhmä perustaa ja nimeää tarpeen mukaan uusia alaryhmiä valmistelemaan ja käsittelemään sille tulevia toimeksiantoja tai ajankohtaisiksi nousevia yhteistyöaiheita.

...