Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funet täyttää 40 vuotta 2023. Toiminta katsotaan alkaneeksi joulukuussa 1983 opetusministeriön asettaessa Funet-projektin.

Joitakin funetin historian merkkipaalujaLyhyesti Funetin historiasta.

Juhlistamme taipaletta lähinnä työn merkeissä, mutta pienimuotoisesti myös aina tilaisuuden tullen esim. tapahtumiemme yhteydessä. Lisätietoja myöhemmin.