Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tiedonkeruun vastaajatunnusten muodostumista ja vastausten kertymistä voi seurata Vastaajat-sivulta. Sivulla näytetään

 • jokaisen kyselyyn luodun vastaajatunnuksen
 • onko tunnuksella jo vastattu
 • milloin vastaajatunnus on luotu
 • mikä on vastaajatunnuksen vastausaika

Vastaajatunnuksista näytettävät vastaajien taustatiedot vaihtelevat kyselykohtaisesti. 

Annettuja vastauksia ei voi tarkastella Vastaajat-sivun kautta, vaan Raportit-sivulta

Vastaajat-sivulta näkee

 • vastaajatunnusten kokonaismäärän (kohteet)
 • vastausten kokonaismäärän (vastaukset)
 • näiden tietojen pohjalta lasketun vastausprosentin

Vastuukäyttäjä voi ladata Vastaajat-sivulta CSV-raportin kyselyn kaikista vastaajatunnuksista

Vaadittu käyttöoikeus

Arvo-käyttäjä, Arvo-vastuukäyttäjä tai Arvo-ylläpitäjä

Sivun sisältö

Table of Contents


Vastaajat-sivulle siirtyminen

Siirry Vastaajat-sivulle painamalla Kyselyt-sivulla kyselyn vastaus- ja kohdemäärän vieressä olevaa nuoli-ikonia. 

Katso Kyselyt-sivun yksityiskohtaisemmat ohjeet: Kyselyt-sivu ja kyselyn esikatselu

Vastaajatunnusten hakeminen ja järjestäminen

Miten voin tarkistaa, onko tietyllä vastaajatunnuksella jo vastattu?

Jos vastaaja ilmoittaa, ettei pääse vastaamaan, yksi syy ongelmaan voi olla, että vastaajatunnuksella on jo vastattu. Voit tarkistaa asian näin:

 1. Valitse hakukategoriavalikosta Tunnus
 2. Kirjoita vastaajatunnus Hakusana-kenttään
 3. Paina Hae-painiketta
 4. Näet vain hakemasi vastaajatunnuksen sekä onko sillä jo vastattu

Vastaajatunnuksella hakeminen on mahdollista kaikissa kyselyissä. Osassa kyselyistä on myös muita hakukategorioita.

Vastaajatunnuksia voi järjestää vastaajatunnustaulukon sarakkeiden viereisiä nuolipainikkeita painamalla. 

Jos vastaajatunnuksia on runsaasti, vastaajatunnukset näytetään sivutettuina 50 tunnusta sivulla. 

Vastaajatunnusten luominen manuaalisesti

Manuaalisesti luotavia vastaajatunnuksia on mahdollista käyttää korkeakoulujen Kandipalautteessa, AVOP-tiedonkeruussa ja Rekrykyselyssä. 

Vastaajat-sivulla näkyvät kaikki kyselyn vastaajatunnukset riippumatta siitä, onko kyselyssä vain yksi vai useampia kyselykertoja. 

Jos tiedonkeruussa käytetään manuaalisesti Arvossa luotavia vastaajatunnuksia, tunnuksia pääsee luomaan Luo uusi vastaajatunnus -painikkeella. Toiminnallisuutta ei ole vielä toteutettu Arvon uuteen virkailijakäyttöliittymään. Toistaiseksi vastaajatunnuksia voi luoda manuaalisesti vain Arvon vanhassa virkailijakäyttöliittymässä. Manuaalisten vastaajatunnusten luominen Arvon uudessa virkailijakäyttöliittymässä on tulossa käyttöön viimeistään joulukuussa 2023.

Vastaajatunnusten luominen manuaalisesti

Vastaajat-sivun tunnusraportti: vastaajatunnusten lataaminen tiedostona

Vastuukäyttäjät voivat ladata vastaajatunnukset CSV-tiedostona (Vastaajat-sivun tunnusraportti). 

 1. Paina Lataa csv-tiedostona -painiketta
 2. Avaa tai tallenna tiedosto itsellesi

Vastaajat-sivun tunnusraportin hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen tiedonkeruissa

Työpaikkaohjaajakysely

Jos haluat tarkastella ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajakyselyn niputtamattomien, työpaikkajaksokohtaisten tunnusten tietoja, voit ladata tältä sivulta CSV-raportin tunnuksista ja niiden taustatiedoista. 

Työpaikkaohjaajakyselyssä tämä CSV-raportti on ainoa paikka, josta koulutuksen järjestäjä voi seurata myös niiden vastaajatunnusten muodostumista, joita ei ole vielä niputettu ja lähetetty. Tältä CSV-raportilta koulutuksen järjestäjä näkee niputtamattomat vastaajatunnukset, joita ei sellaisenaan käytetä vastaamisessa. 

 1. Paina Lataa csv-tiedostona -painiketta
 2. Avaa tai tallenna tiedosto itsellesi

Raportilla näkyvät tiedot:

 • Vastaajatunnus
 • Luontiaika
 • Voimassa alkaen
 • Voimassaolo päättyy
 • Vastaajien lkm
 • Kohteiden lkm
 • Toimipiste
 • Toimipisteen nimi
 • Tutkinto
 • Tutkinnon nimi
 • Osaamisala
 • Tutkintonimike
 • Tutkinnon osa
 • Tutkinnon osan nimi
 • Paikallinen tutkinnon osa
 • Osaamisen hankkimistapa
 • Työnantaja
 • Työpaikka
 • Työelämässä oppimisen alkupvm
 • Työelämässä oppimisen loppupvm
 • Työpaikkajakson osa-aikaisuus
 • Työpaikkajakson kesto
 • Nippulinkin lähetyksen tila
 • Nipputunnus
 • Työpaikkakyselyn tunnus

Lisää tietoa työpaikkaohjaajakyselyn vastaajatunnuksista: Vastauslinkit työpaikkaohjaajakyselyssä

Työpaikkakysely

Voit ladata Vastaajat-sivun tunnusraportilla kaikki työpaikkakyselyn vastaajatunnukset tunnusten lähettämistä varten. Lähettämistä ei voi tehdä Arvon kautta. 

Ammatillisen opiskelijapalaute

Opiskelijapalautekyselyn lähetys- ja vastaustilanteen tarkastelu voi suurilla koulutuksen järjestäjillä olla kätevämpää CSV-raportin kuin käyttöliittymän kautta, jolloin voi helposti tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka monen tunnuksen lähetys on epäonnistunut. 

Jos sähköpostin lähetyksen tila näkyy CSV-raportilla tyhjänä, Arvo ei ole jostain syystä saanut lähetystilatietoa eHOKSilta. 

Vastaajatunnusten tilat (ammatillisen koulutuksen kyselyt)

Ammatillisen koulutuksen kyselyissä vastaajatunnuksiin liittyy erilaisia statuksia, joita kuvataan eri värisillä palloilla. Suurin osa tiloista liittyy työpaikkaohjaajakyselyyn. Selitteen saa näkyviin, kun vie näytöllä hiiren pallon päälle.


Tila tekstinäSeliteOhjeita koulutuksenjärjestäjälle

LähetettyArvo on saanut OPH:n Herätepalvelusta kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä.

 

Lähetys epäonnistunutArvo on saanut Herätepalvelusta kuittauksen epäonnistuneesta lähetyksestä tai nipun voimassaolo on päättynyt, eikä lähetyksestä ole saatu kuittausta.

 

Odottaa lähetystäVastaajatunnukset on niputettu, mutta Arvo ei ole saanut Herätepalvelusta kuittausta onnistuneesta lähetyksestä.Tila kannattaa tarkistaa uudelleen seuraavan lähetyspäivän jälkeen.

Luotu vastausajan päättymisen jälkeen

 

Tilaa ei löytynyt

Arvo ei ole saanut tunnuksen tilatietoa Herätepalvelulta, eikä tilaa ole päivitetty Arvoon. 

Kuluneen rahoituskauden osalta kyse voi olla siitä, että Herätepalvelussa ei vielä ole tehty viestille mitään ja tila päivittyy myöhemmin. 

Päättyneen rahoituskauden osalta Herätepalvelu ei tehnyt jostain syystä viestille mitään eikä tilatieto päivittynyt Arvoon.


Ei kelvollisia yhteystietojaArvo on saanut Herätepalvelusta kuittauksen epäonnistuneesta lähetyksestä. Epäonnistuneen lähetyksen syynä ovat puutteelliset tai virheelliset yhteystiedot.Kyseisen työpaikkaohjaajan yhteystiedot kannattaa tarkistaa ja korjata. Saman linkin lähetystä ei yritetä uudelleen, mutta yhteystiedot kannattaa päivittää tulevia työpaikkajaksoja varten.

Vastaajien yhteystietojen toimittaminen ammattikorkeakoulujen uraseurannassa

Katso erillinen ohje: Vastaajien yhteystietojen toimittaminen

Ammattikorkeakoulujen uraseurannassa tietoa vastauslinkin avaamisen tavasta ja vastaajien käyttämistä käyttöjärjestelmistä

Vuonna 2023 toteutetussa ammattikorkeakoulujen uraseurannassa ammattikorkeakoulujen vastuukäyttäjät voivat seurata Vastaajat-sivulta

 • avattujen vastauslinkkien lukumäärää
 • vastauslinkin avaamisen tapaa (sähköpostista vai tekstiviestistä)
 • vastaajien käyttämiä käyttöjärjestelmiä

Jos vastaaja on avannut linkin sekä sähköpostista että tekstiviestistä, Arvoon tallennetaan vain viimeisin avaaminen, joten tässä tapauksessa Vastaajat-sivulla näkyvissä luvuissa näkyy viimeisimmän avaamisen tapa, ei molemmat.

Käyttöjärjestelmistä sivulla näytetään neljä yleisintä vastaajamäärittäin. Muut kuin neljä yleisinä ja niiden vastaajamäärät yhteensä näytetään yhdessä (Muut). 

Tietojen pohjalta on mahdollista arvioida oman korkeakoulujen osalta

 • kuinka moni vastaaja ei avaa linkkiä lainkaan
 • kuinka moni linkin avannut ei vastaa kyselyyn
 • käytetäänkö vastaamisessa enemmän tietokonetta vai mobiililaitetta, kun huomioidaan sekä linkin avaamisen tapa että käyttöjärjestelmä