Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

13.15-13.35 Uutisia pysyvien tunnisteiden standardoinnista - erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto

13.35-13.55 Knowlege Exchange PID report Knowledge Exchange-raportti: Pysyvät tunnisteet ja niihin liittyvät luottamus- ja riskiasetelmat - Senior Open Science Specialist Josefine Nordling, CSC

...