Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 28.3.2023 -

...

Muistio


Aika:28.3.2023 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjasto
Helin Heikki, CSC, sihteeri
Ilva Jyrki, Kansalliskirjasto
Jaakkola Teijo, Calia
Kivelä Iiris, Kansallisarkisto
Koivunen Kimmo, CSC, puheenjohtaja
Kylander Johan, CSC
Lahti Tapani, LUOMUS
Lehtonen Juha, CSC
Nordström Jani, Celia
Peiponen Kari, Kansallisgalleria
Rajakangas Jukka, Kansalliskirjasto
Tähtinen Pekka, KAVI
Vahtola Aija, Kansalliskirjasto
Vatanen Mikko, CSC
Vihtari Jari, Kotus

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.33 ja toivotti kaikki tervetulleiksi

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.    PAS-sanasto 

YTR sopi joulukuun kokouksessa sanastotyöryhmän perustamisesta. Todettiin, että työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 9.3.2023, johon osallistui 13 henkilöä hyödyntäviltä organisaatioilta.

Todettiin, että työryhmä hyväksyi PAS-sanaston periaatteet:

  • määritellään termit, jotka ovat käytössä tavoitteen laajuisesti
  • määritellään termit siinä muodossa mitä niillä tarkoitetaan PAS-palvelujen kontekstin sisällä
  • ei määritellä termejä, jotka kuuluvat yleissivistykseen
  • sanaston käyttö ei edellytä toisen sanaston tuntemista
  • sanasto ei saa olla ristiriidassa muiden sidosryhmien sanastojen kanssa

Sovittiin, että sanasto on kokonaisuudessaan kommentoitavissa 31.3.2023 saakka, jonka jälkeen päivitetty sanasto julkaistaan digitalpreservation.fi -sivustolla. Sanastoa päivitetään jatkossa tarpeen niin vaatiessa.

3.    Loogisen säilyttämisen edellytykset 

Keskusteltiin loogisen säilyttämisen edellytyksistä, erityisesti koska PAS-palveluihin on tullut eri suunnilta toiveita siitä, että jokin aineisto halutaan siirtää bittitason säilytykseen.

4.    PAS-palveluiden ohjelmistokerros 

Todettiin, että viimeinen Python2 päivitys oli maaliskuussa 2023 ja AlmaLinux siirtymä on hieman aikataulusta jäljessä.

Todettiin, että paketointikomponentin uudistus etenee ja sitä tullaan esittelemään PAS-seminaarissa huhtikuun lopulla.

5.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q1/2023

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q1/2023

6.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa. 

7.

...

    CSC:n PAS-työn uudelleen organisointi

Todettiin, että CSC:n sisäisistä organisaatiomuutoksista johtuen, nykyinen puheenjohtaja Kimmo Koivunen jää sivummalle PAS-yhteistyöryhmästä. Jatkossa Heikki Helin toimii PAS-yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja Mikko Vatanen sihteerinä

8.    Ilmoitusasiat 

9

...

.    Muut asiat

...

Ei muita asioita. 

10

...

.    Seuraava kokous

Seuraava kokous

...

järjestetään aiemmin sovitusti 15.6.2023. Kokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan hybridikokouksena.

11

...

.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:48.


Attachments