Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Ohjaavat lait ja määräykset kuvaavat ammatillisen koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavia ja rajaavia keskeisiä lakeja, säädöksiä ja säädöksiämääräyksiä.


Ammatillisen koulutuksen toimintaa ja koulutuksen kehittämistä sekä julkisia digitaalisia palveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö ja viranomaismääräykset on koottuna alla olevalle listalle. 

...