Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Katselijat, Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle:
   • koulutuksen järjestäjää koskevien kyselyiden eri tilojen valinta sivun näkymään
   • kyselyjen järjestäminen tiedonkeruun nimen, voimassaolon ja tilan mukaan
   • näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja viimeksi annetun vastauksen ajankohta
   • kyselyn esikatselu
   • Ohjeet: Kyselyt-sivu ja kyselyn esikatselu
 • Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle
  • pääsy Vastaajat-sivulle:
   • näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja vastausprosenttiin
   • vastaajatunnusten listaus sekä haku
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: tarjolla myös tiedonkeruukohtaisia hakukategorioita
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: jatkossa kaikista tiedonkeruista muodostuu vastaajatunnusten listaus, myös uraseurannoissa ja Move-tiedonkeruussa
   • vastaajatunnusten järjestäminen luontiajan, vastausajan ja vastausten lukumäärän pohjalta
   • Ohjeet: Vastaajat-sivu: vastaustilanteen seuraaminen ja tunnusraportti
 • Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle
   • kyselyn muokkaaminen: koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän lisääminen kyselyyn, koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän poistaminen kyselystä, koulutuksen järjestäjän omien kysymysryhmien järjestäminen kyselyssä, kyselyn johdantotekstin muokkaaminen, uudelleenohjauslinkin lisääminen
    • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Uuden käyttöliittymän myötä koulutuksen järjestäjän omia kysymysryhmiä voi lisätä, poistaa ja järjestää kyselyssä ennen kuin kyselyn vastausaika alkaa. Esimerkiksi 1.7. alkaviin kyselyihin ei voi enää lisätä omia kysymysyryhmiä 30.6. jälkeen. 
   • koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän esikatselu
   • Ohjeet: Kyselyn personoiminen
  • pääsy Vastaajat-sivulle:
   • Vastaajat-sivulla vastaajatunnusten lataaminen CSV-tiedostona
 • Muutos verrattuna vanhaan virkailijakäyttöliittymään: Arvon rajapintakäytön (Arvo-API) käyttöliittymäkäyttö

...