Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus
 2. Fairdata-kehityssuunnitelma 2024, Erja Kortelainen, Johan Kylander, CSC
  1. Kehityssuunnitelma löytyy Fairdatan wikitilasta https://wiki.eduuni.fi/x/f_KKCg 
  2. Metax-rajapinta uudistuu. Juuri nyt organisaation omien aineistokuvailujen tuonnin voi toteuttaa joko nykyisen tai tulossa olevan rajapinnan päälle. CSC:hen voi olla yhteydessä, jotta aiheesta ja aikatauluista saa lisätietoa (fairdata@csc.fi)
   1. Tietoa siitä, miten oman organisaation keräämiä aineistojen kuvailutietoja voi rajapinnan yli siirtää Fairdata Metaxiin ja sitä kautta Tiedejatutkimus.fi:hin: https://wiki.eduuni.fi/x/6g7PCg
   2. Toivomme myös tietoa siitä, miten organisaatiot hakevat Metaxista kuvailutietoja omiin järjestelmiinsä.
  3. Kokouksen osallistujat preferoivat, että kehityksessä priorisoidaan Qvaimen pääkäyttäjäroolia.
  4. Kysymys:
   1. Miten PAS-hommissa otetaan huomioon datojen yhteisomistajuus? Meillä käsissä tapaus, jossa datan omistajuus on Oulun ja Jyväskylän yliopistoilla sekä Metsähallituksella. Kukaan ei halua luovuttaa aineistoaan toisen omistukseen.
    1. Vastaus: Selvitetään PAS-aineiston hallinta yhteistyössä tapauskohtaisesti
 3. DAHA -viitearkkitehtuurityön käyttötapausten keruu, Sonja Sipponen, CSC
  1. Ohjeet käyttötapausten toimittamiseen: https://wiki.eduuni.fi/x/ijY9GQ
  2. DAHA-työssä fokuksessa tutkijan näkökulma.
  3. Tehty: nykytilan analyysi, joka kuvaa tutkimuksen datanhallinnan keskeisimmät haasteet ja joka ohjaa arkkitehtuurityön fokusta.
   1. Kommentit ja muutosehdotukset otettu nyt huomioon → kannattaa käydä katsomassa & kommentteja otetaan edelleen vastaan. Kommentit otetaan huomioon tavoitetilan (arkkitehtuurin muodostamisessa).
   2. Analyysia jatketaan GAP-analyysin keinoin. Nyt menossa kyvykkyyksien tunnistaminen ja seuraavaksi kuvataan tavoitetilan palveluja. Samalla arvioidaan kuinka hyvin tavoitetilan palvelut ja kyvykkyydet nykytilassa toteutuu.
  4. Arkkitehtuurityöhön osallistuminen
   1. Arkkitehtuurikuvaukset avoimia kaikille wikissä. Kuvauksia saa käydä kommentoimassa koko työn ajan, vaikka kuvaukset eivät olisi "valmiita" - kommentteja ja vaikuttamista toivotaan!
   2. Kerromme muista mahdollisuuksista vaikuttaa mm. näissä kokouksissa.
  5. Viitearkkitehtuurin aikataulutavoite: 2024 valmis
   1. Tavoitetilan määrittely vuodelle 2030
  6. Nyt työn alla käyttötapaukset
   1. Käyttötapausten keruu on juuri alkanut. Käyttötapaukset ohjaavat arkkitehtuurin tavoitetilaa & auttavat fokusoimaan työtä.
   2. Käyttötapauksia voi lähettää seuraavan lomakkeen kautta: https://forms.gle/iuJhNfFBYjkdrCjU7
    1. Etsimme erityisesti käyttötapauksia, joihin liittyy jokin haaste, joka tulisi huomioida DAHA-arkkitehtuurityössä. Kaikista lähetetyistä kuvauksista on suuri hyöty!
    2. Jos teillä on tiedossa useita käyttötapauksia, voitte lähettää ne myös Excel-tiedostona (lisätietoa lomakkeessa).
    3. Työryhmä ja arkkitehtuuriryhmä valitsevat ja validoivat mitkä käyttötapaukset otetaan osaksi arkkitehtuuria tulleiden ehdotusten perusteella.

  7. Kysymykset ja kommentit voi laittaa suoraan Sonjalle: sonja.sipponen@csc.fi
 4. Tietoisku Fairdata PAS-palvelun käytön tuesta,   Juha Lehtonen, Johan Kylander, CSC
  1. Juha Lehtosella uusi rooli Fairdata-kokonaisuuden palvelupäällikkönä, Johan Kylander toimii Fairdata PAS-palvelun tuoteomistajana
  2. Säilytyksen kannalta huomioitavaa:
   1. kuvailun ajantasaisuus
   2. tiedostomuodot
   3. pitäminen käyttökelpoisena myös pidemmällä aikavälillä
   4. saatavuus (miksi säilyttää, jossei kenenkään saatavilla)
  3. PAS ei ole itsepalvelu, vaan yhteistyötä organisaation ja PAS-palvelun kesken
  4. Yhteystietoja:
   1. PAS-palveluiden sähköpostilista: https://www.digitalpreservation.fi/2021-liity-pas-palveluiden-sahkopostilistalle
   2. Kuukausittaiset #PASKaffet
    1. joka kuukauden 1. perjantai klo 14:00-14:45
   3. #PASKlinikat: ilmoittautuminen erikseen lomakkeen kautta (jaetaan PAS-palveluiden sähköpostilistan kautta)
    1. digitalpreservation.fi -sivuilla myös linkki
   4. Virallinen tukiosoite pas-support@csc.fi. Tänne voi olla aina yhteydessä.
  5. Fairdata PAS-demoympäristöön on mahdollista saada tunnukset, kun haluaa harjoitella prosessia (pyydä tukiosoitteen kautta)
  6. PAS-demo (1 käyttötapaus)
   1. IDA: Siirrä tiedostot palveluun ja jäädytä
   2. Qvain: Liitä IDA-tiedostot, syötä tutkimusaineiston kuvailutiedot ja julkaise
   3. PAS-hallintaliittymä: 
    1. Ehdottaja: Valitse aineistolle säilytyspäätös
    2. Ehdottaja: Käynnistä PAS-prosessi valitsemalla "Tunnista tiedostot", joka tunnistaa aineiston tekniset tiedot
    3. Ehdottaja: Tarkista tekniset metatiedot ja ehdota aineistoa säilytykseen
    4. Hyväksyjä: Hyväksy ehdotettu aineisto. Hyväksynnän jälkeen aineisto tarkistetaan, paketoidaan ja viedään PAS-säilytykseen
  7. Kysymys:
   1. Soveltuuko kumulatiivinen aineisto PAS-palveluun?
   2. Vastaus:Kumulatiivisen voi viedä PAS-palveluun, mutta sinne viedään vain sen tietyn ajanhetken aineisto (eli kumulatiiviseen PAS-viennin jälleen lisätyt tiedostot eivät automaattisesti siirry PAS-säilytykseen)
  8. Kysymys:
   1. Jos PAS-hyväksyjä hylkää aineiston niin mihin asti prosessia palataan? esimerkiksi säilyykö kuvailu hylkäyksestä huolimatta?
   2. Vastaus: Kuvailu säilyy. PAS-hyväksyjä ja kuvailun tekijä sopivat yhdessä millaisia muutoksia esimerkiksi kuvailutietoihin tarvitaan.
  9. Validointipalvelu
   1. https://validation.digitalpreservation.fi
   2. Palvelulla voi ilman PAS-prosessia tarkistaa, ovatko tiedostot kunnossa PAS-säilytykseen vietäviksi
 5. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat, Siiri Fuchs, CSC
 6. 18.1.2024 klo 10-11.30 Allas-webinaari aloitteleville käyttäjille, ilmoittautuminen tulossa
  1. 8.2.2024 klo 10:00-12:00 Practical research data management and data documentation in long-term research projects, ilmoittautuminen tulossa
  2. 12.3.2024 klo 10-11:30 PAS-aineistonhallinta, ilmoittautuminen tulossa
  3. 19.3.2024 klo 10-11:30 Aineistojen kuvailu ja julkaisu Fairdata-palveluissa (käyttökoulutus), ilmoittautuminen tulossa
 7. Kevään 2024 kokousajankohdat:
  1. torstai 21.3.2024 klo 14-16
  2. torstai 16.5.2024 klo 14-16
   1. Kokouskutsut lähetetään Fairdata-verkoston sähköpostilistalle.