Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2023
8 Käsikirjan status 2023 
Anchor
Julkaisutiedonkeruu
Julkaisutiedonkeruu

Julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-E ja G toimitetaan XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Taide- ja audiovisuaalisia julkaisuja (F & I) koskevat julkaisutiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida julkaisukohtaisesti VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tai lukumäärätietoina KOTA-alustan kautta. Julkaisutyyppi H (patentit) toimitetaan lukumäärätietoina kerran vuodessa KOTA-alustan kautta.

Tiedonkeruuseen poimitaan tiedonkeruukevättä edeltävältä kahdelta vuodelta sellaiset uudet julkaisut, jotka on siirretty tietovarantoon kulloisenkin tiedonkeruunvuoden aikataulun mukaisesti, ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2. Keväällä 2024 tiedonkeruuseen poimitaan ne uudet julkaisut julkaisuvuosilta 2022-2023, jotka on ilmoitettu kevään poimintapäivämäärään mennessä.

Organisaatio voi tarkistaa omat VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt julkaisunsa Extra-Vipusesta. Korkeakoulujen extranetistä

Julkaisun XML-tiedoston voi halutessaan muodostaa mallitiedoston mukaisesta CSV-tiedostosta käyttämällä CSV-XML-muuntotyökalua. Ks. CSV-XML -muuntotyökalun asennus- ja käyttöohjeet.

Tietovarannossa julkaisulle määritellään automaattisesti Julkaisufoorumi-luokitus sen viitetietojen perusteella. Niin ikään usean organisaation ilmoittamat yhteisjulkaisut tunnistetaan tietovarannossa automaattisesti. Organisaatiot saavat tiedon virheellisistä tai puutteellisista tiedoista*, ja ne tulee korjata tiedonkeruun aikataulussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Mikäli yhteisjulkaisuissa on ristiriitaisia tietoja toisen saman julkaisun raportoineen organisaation kanssa, tulee tiedot korjata niiden osalta tietovarantoon kolmen viikon kuluessa tiedonkeruun määräajan jälkeen. Määräajat ja tarkempi aikataulu, ks. Julkaisutiedonkeruun aikataulu

Tietojen lataamisen ja tarkistamisen jälkeen julkaisuille lisätään soveltuvin osin Julkaisufoorumitasot, minkä jälkeen julkaisujen lukumäärätiedot ovat nähtävillä Vipunen-portaalissa. Organisaatioiden lähettämät tiedot ovat heti tarkistamisen jälkeen nähtävilläjulkaisukohtaisesti tiedejatutkimus.fi-palvelussa sekäkorkeakoulujen extranetissä Extra-Vipusessa

Lisätietoja julkaisutiedonkeruusta löytyy VIRTA-julkaisutietopalvelun omilta sivuilta.*Justus-palvelun kautta tietoja toimittavat organisaatiot eivät saa VIRTA-julkaisutietopalvelusta automaattisesti muodostettavaa virheraporttia, vaan tiedot on tarkistettava korkeakoulujen extranetistä Extra-Vipusesta