Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kun CSC:n Arvo-tiimi on luonut tulevan tiedonkeruukauden kyselyt Arvoon koulutuksen järjestäjille, koulutuksen järjestäjä voi personoida valtakunnallisia kyselyitä tekemällä niihin seuraavia muokkauksia:

 • Koulutuksen järjestäjän omien kysymysryhmien lisääminen
 • Kyselyn johdantotekstin muokkaaminen
 • Uudelleenohjauslinkin lisääminen kyselyyn

Koulutuksen järjestäjän omat kysymykset täytyy lisätä kyselyyn ennen kuin tiedonkeruu alkaa, esimerkiksi 1.7. alkaviin kyselyihin viimeistään 30.6. Kyselyt julkaistaan Arvossa koulutuksen järjestäjille noin kuukautta ennen tiedonkeruun alkupäivää. 

Johdantotekstin muokkaaminen ja uudelleenohjauslinkin lisääminen on mahdollista myös tiedonkeruun aikana. 

Kyselyn personointi ei ole välttämätöntä.

Vaadittu käyttöoikeus

Arvo-vastuukäyttäjä tai Arvo-ylläpitäjä

Sivun sisältö

Table of Contents

Jos olet koulutuksen järjestäjän Arvo-vastuukäyttäjä, toimi näin:

1 Tarkista, että omalle koulutuksen järjestäjällesi on luotu tarvittavat kyselyt

Kyselyt näkyvät Arvon uudessa virkailijakäyttöliittymässä (https://arvo.csc.fi/new) Kyselyt-sivulla noin kuukautta ennen uuden tiedonkeruun alkua. 

Esikatsele kyselyä painamalla Toiminnot-sarakkeen kohdalla olevaa silmäikonia. 

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet: Kyselyt-sivu ja kyselyn esikatselu

Kyselyt on nimetty valmiiksi ja niihin on lisätty kaikille yhteiset johdantotekstit, kyselypohjat ja voimassaoloajat.

2 Muokkaa kyselyn johdantotekstiä (vapaaehtoista)

Ohjeet: Kyselyn johdantotekstin muokkaaminen

3 Lisää uudelleenohjauslinkki (vapaaehtoista)

Ohjeet: Uudelleenohjauslinkin lisääminen ja vaihtaminen

4 Koulutuksen järjestäjän omien kysymysryhmien lisääminen kyselyyn (vapaaehtoista)

Kysymysryhmien lisääminen, poistaminen ja järjestäminen on mahdollista vain, kun kyselyn vastausaika ei ole alkanut. Esimerkiksi jos kyselyn vastausaika alkaa 1.7., lisää omat kysymysryhmät viimeistään 30.6. 

Jos käytät jo aiemmin käytössä ollutta omaan kysymysryhmää uudelleen sellaisenaan, eikä sinun tarvitse tehdä siihen muutoksia

Lisää oma kysymysryhmä

 1. Mene Arvon uuteen virkailijakäyttöliittymään: https://arvo.csc.fi/new 
 2. Siirry Kyselyt-sivulle
  1. Voit lisätä omia kysymysryhmiä kyselyihin, vastausaika ei ole vielä alkanut.
   1. Näiden kyselyiden voimassaoloajan alkupäivä on yleensä tulevaisuudessa ja näiden kyselyiden tila on yleensä Tulossa.
    1. Poikkeuksen tekee ammatillisen koulutuksen työpaikkakysely, joka on voimassa jo kuukautta ennen vastausajan alkua, jotta vastauslinkit saadaan luotua kyselyyn ennen vastausajan alkamista. Esimerkiksi kesän työpaikkakyselyn voimassaolo alkaa 1.6., mutta vastausaika alkaa vasta 1.7. Omat kysymysryhmät täytyy lisätä kyselyyn viimeistään 30.6. Kyselyyn voi siis lisätä omia kysymyksiä kesäkuun aikana vaikka kyselyn tila on Käynnissä.  
 3. Siirry kyselyn muokkaustilaan painamalla kyselyn nimen vieressä näkyvää nuoli-ikonia
 4. Siirryt kyselyn muokkaustilaan ja näet kyselyn valtakunnallisen kyselypohjan sisällön
 5. Paina Lisää kysymysryhmä -painiketta joko sivun ylä- tai alalaidassa
  1. Kysymysryhmä lisätään aina kyselyn loppuun riippumatta siitä, tehdäänkö lisäys sivun alusta vai lopusta.
 6. Valitse kysymysryhmä, jonka haluat lisätä kyselyyn
  1. Valintaikkunassa näytetään kaikki koulutuksen järjestäjän omat kysymykset, jotka on julkaistu.
  2. Kysymysryhmän nimen ja ajatusviivan jälkeen näytetään kysymysryhmän selite (esim. yllä Alkuvaiheen lisäkysymykset syksy 2018), jos kysymysryhmälle on lisätty selite. Kysymysryhmän selite ei näy vastaajalle. Selite voi auttaa löytämään oikean kysymysryhmän, kun kysymysryhmä lisätään kyselyyn.
  3. Kysymysryhmää on mahdollista hakea nimellä (Hae)
  4. Kysymysryhmiä voi järjestää kysymysryhmän nimen tai viimeisimmän muokkauspäivämäärän perusteella
   1. Paina sarakkeen nimen nuoli-ikonia, niin kyselyt järjestyvät kyseisen sarakkeen mukaan.
    1. Nimi(voit järjestää kyselyt tämän sarakkeen mukaan)
   2. Sarakkeen nimen perässä näkyvä kolme viivaa -ikoni kertoo, minkä sarakkeen perusteella kyselyt on parhaillaan järjestetty.
    1. Voimassa(kyselyt on parhaillaan järjestetty tämän sarakkeen mukaan)
 7. Kun olet valinnut oikean kysymysryhmän, paina Lisää kyselyyn -painiketta
 8. Palaat kyselyn muokkaussivulle ja näet lisäämäsi kysymysryhmän kyselyn lopussa
 9. Paina Tallenna-painiketta
 10. Paina Esikatsele-painiketta
  1. Esikatselu avautuu uuteen välilehteen
  2. Tarkasta koulutuksen järjestäjän omat kysymysryhmät
   1. Ovatko kysymykset oikeat
   2. Ovatko oikeat kysymykset pakollisia ja ei-pakollisia
   3. Onko kysymystyyppi (vastaustapa) oikea, esimerkiksi onko käytetty oikeaa vastausasteikkoa tai monivalintavaihtoehtoja vai onko kysymykselle valittu kysymystyypiksi vapaa teksti
   4. Ovatko kysymykset oikeassa järjestyksessä
   5. Onko kysymyksille lisätty oikeat kieliversiot
    1. Vaihda esikatselun kieltä oikeasta yläkulmasta

Poista oma kysymysryhmä

Jos olet lisännyt kyselyyn väärän oman oman kysymysryhmän, voit poistaa kysymysryhmän kyselystä ennen kyselyn vastaamisajan alkua. Valtakunnalliseen kyselypohjaan kuuluvia kysymysryhmiä ei voi poistaa. 

 1. Mene Arvon uuteen virkailijakäyttöliittymään: https://arvo.csc.fi/new 
 2. Siirry Kyselyt-sivulle
 3. Siirry kyselyn muokkaustilaan kyselyn nimen vieressä näkyvää nuoli-ikonia
 4. Näet kyselyn valtakunnallisen kyselypohjaan sisällön
 5. Siirrry sivun loppuun, jossa näet kyselyyn lisätyt koulutuksen järjestäjän omat kysymysryhmät
 6. Paina painiketta Poista kysymysryhmä
 7. Näet varmistusikkunan
  1.  
 8. Paina varmistusikkunan Poista kysymysryhmä -painiketta
 9. Palaat kyselyn muokkaustilaan ja näet, että poistamasi kysymysryhmä ei ole enää mukana kyselyssä
 10. Paina Tallenna-painiketta
 11. Paina Esikatsele-painiketta
  1. Esikatselu avautuu uuteen välilehteen
  2. Tarkista tekemäsi muutokset 

Vaihda omien kysymysryhmien järjestystä

Jos olet lisännyt kyselyyn useamman kuin yhden oman kysymysryhmän, voi vaihtaa kysymysryhmien järjestystä. Omia kysymysryhmiä ei voi siirtää ennen valtakunnallista kyselypohjaa tai valtakunnalliseen kysymysryhmään kuuluvien kysymysryhmien väliin. 

 1. Mene Arvon uuteen virkailijakäyttöliittymään: https://arvo.csc.fi/new 
 2. Siirry Kyselyt-sivulle
 3. Siirry kyselyn muokkaustilaan kyselyn nimen vieressä näkyvää nuoli-ikonia
 4. Näet kyselyn valtakunnallisen kyselypohjaan sisällön
 5. Siirrry sivun loppuun, jossa näet kyselyyn lisätyt koulutuksen järjestäjän omat kysymysryhmät
  1.  
 6. Järjestä omat kysymysryhmät haluttuun järjestykseen siirtämällä niitä nuoli ylös - ja nuoli alas -painikkeilla
 7. Paina Tallenna-painiketta
 8. Paina Esikatsele-painiketta
  1. Esikatselu avautuu uuteen välilehteen 
  2. Tarkista tekemäsi muutokset

Jos sinun tarvitsee luoda uusi kysymysryhmä tai muokata aiemmin luotua kysymysryhmää

Kysymysryhmien luominen ja muokkaaminen on julkaistu Arvon uudessa virkailijakäyttöliittymässä syksyllä 2023.

Kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen uudessa virkailijakäyttöliittymässä: Kysymysryhmän luominen ja muokkaaminen

Kysymysryhmien luomen ja muokkaaminen vanhassa virkalijakäyttöliittymässä:

 1. Mene Arvon vanhaan virkailijakäyttöliittymään: https://arvo.csc.fi/ 
 2. Jos luot uuden kysymysryhmän, seuraa ohjetta: Kysymysryhmän luonti ja liittäminen kyselyyn (vanha käyttöliittymä)
 3. Jos kopioit vanhan kysymysryhmän uuden pohjaksi, seuraa ohjetta: Kysymysryhmän kopioiminen

5 Manuaalisesti luotujen vastauslinkkien käyttäminen (vain osassa tiedonkeruita)

Manuaalisesti luotuja vastauslinkkejä on mahdollista käyttää vain korkeakoulujen opiskelijapalautteissa (AVOP, Kandipalaute) sekä Rekrykyselyssä. Manuaalisesti luotuja vastauslinkkejä varten täytyy luoda erillinen kyselykerta Arvon vanhassa virkailijakäyttöliittymässä: Kyselykerran luonti

Manuaalisesti luotujen vastauslinkkien luominen on toistaiseksi mahdollista vain Arvon vanhassa virkailijakäyttöliittymässä: Vastaajatunnusten luominen

Kyselykerran ja vastauslinkkien luominen on mahdollista vasta, kun tiedonkeruun voimassaoloaika on alkanut. 

Manuaalisten vastauslinkkien luomiseen liittyvät toiminnallisuudet on tarkoitus julkaista Arvon uudessa virkailijakäyttöliittymässä vuoden 2023 lopulla. 

6 Lisää kyselyn lähettäjäorganisaatio (käytössä vain AMK-uraseurannassa, vapaaehtoista)

Ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedonkeruussa ammattikorkeakoulu voi halutessaan lisätä Arvon virkailijakäyttöliittymän kautta kyselyn lähettäjäorganisaation. Jos ammattikorkeakoulu on lisännyt lähettäjätiedon, tietoa käytetään lähettäjänä vastaajille lähetettävissä sähköposteissa ja tekstiviesteissä.

Mikäli korkeakoulu ei lisää lähettäjäorganisaatiota, tekstiviesteissä lähettäjänä on Uraseuranta sekä sähköposteissa Uraseurannat

Lähettäjäorganisaation pituus on rajoitettu 11 merkkiin. Rajoitus tulee tekstiviestin lähettäjänimen rajoituksesta.

Lähettäjäorganisaatio lisätään Kyselyn aseutukset -välilehdelle:

 1. Mene Arvon uuteen virkailijakäyttöliittymään: https://arvo.csc.fi/new 
 2. Siirry Kyselyt-sivulle
 3. Siirry kyselyn muokkaustilaan painamalla kyselyn nimen vieressä näkyvää nuoli-ikonia
 4. Siirry Kyselyn asetukset -välilehdelle.
 5. Lisää lähettäjäorganisaatio Kyselyn lähettäjäorganisaatio -kenttään. Lisää myös kieliversiot. 
 6. Tallenna.

7 Lisää valtakunnallisia lisäkysymysryhmiä (käytössä vain Kandipalautteessa, vapaaehtoista)

Kandipalautteessa tiedonkeruulomakkeelle on mahdollista lisätä valtakunnallisia lisäkysymysryhmiä, joiden sisältö on kaikilla koulutuksen järjestäjillä yhteinen. CSC:n Arvo-tiimi luo valtakunnalliset lisäkysymysryhmät ja tekee tarvittaessa niihin muutoksia. Koulutuksen järjestäjät eivät voi muokata valtakunnallisten lisäkysymysryhmien sisältöä. 

Kukin koulutuksen järjestäjä päättää, käyttääkö valtakunnallisia lisäkysymysyryhmiä tiedonkeruussaan. Koultuksen järjestäjän Arvo-vastuukäyttäjä lisää valtakunnalliset lisäkysymysryhmät tiedonkeruulomakkeelle. Valtakunnallisten lisäkysymysyhmien sisältö: Valtakunnalliset lisäkysymysryhmät (Kandipalaute)

Valtakunnallisten lisäkysymysryhmät lisätään samoin kuin koulutuksen järjestäjän omat kysymykset, ja lisäkysymysten lisäämisen aikataulu on myös sama. 

Näin lisäät valtakunnalliset lisäkysymysryhmät tiedonkeruulomakkeelle:

 1. Mene Arvon uuteen virkailijakäyttöliittymään: https://arvo.csc.fi/new 
 2. Siirry Kyselyt-sivulle
  1. Voit lisätä omia kysymysryhmiä kyselyihin, vastausaika ei ole vielä alkanut.
 3. Siirry kyselyn muokkaustilaan painamalla kyselyn nimen vieressä näkyvää nuoli-ikonia
 4. Siirryt kyselyn muokkaustilaan ja näet kyselyn valtakunnallisen kyselypohjan sisällön
 5. Paina Lisää kysymysryhmä -painiketta joko sivun ylä- tai alalaidassa
  1. Kysymysryhmä lisätään samaan kohtaan kyselyssä riippumatta siitä, tehdäänkö lisäys sivun alusta vai lopusta.
 6. Valitse kysymysryhmä, jonka haluat lisätä kyselyyn
  1. Kysymysryhmien valintaikkunassa on oletuksena valittuna Muut, joka näyttää koulutuksen järjestäjän omat kysymysryhmät
  2. Poista valinta ruudusta Muut, ja valitse Valtakunnallinen → Näet nyt valtakunnalliset lisäkysymysryhmät
 7. Kun olet valinnut oikean kysymysryhmän, paina Lisää kyselyyn -painiketta
 8. Palaat kyselyn muokkaussivulle ja näet lisäämäsi kysymysryhmän kyselyn lopussa
 9. Lisää samalla tavalla kaikki koulutuksen järjestäjän käyttämät lisäkysymysryhmät
 10. Paina Tallenna-painiketta
 11. Paina Esikatsele-painiketta
  1. Esikatselu avautuu uuteen välilehteen
  2. Tarkista, että olet lisännyt oikeat kysymysryhmät oikeaan järjestykseen
  3. Jos koulutuksen järjestäjä käyttää myös omia kysymysryhmiä, tarkista, että omat kysymysryhmät ovat tiedonkeruulomakkeella valtakunnallisten lisäkysymysryhmien jälkeen
   1. Valtakunnallisten lisäkysymysryhmien pitäisi näkyä tiedonkeruulomakkeella ennen koulutuksen järjestäjän omia kysymysryhmiä, vaikka valtakunnalliset kysymysryhmät olisi lisätty ennen omia kysymysryhmiä