Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 15.6.2023 -

...

Muistio

Aika:16.5.2023 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Aija Vahtola / Kansalliskirjasto
Aleksi Salo / CSC
Anna Kortesalmi / Museovirasto
Erik Lindholm / Kansalliskirjasto
Heikki Helin / CSC
Iiris Kivelä / Kansallisarkisto
Jari Kettunen / Museovirasto
Jari Vihtari / Kotus
Johan Kylander / CSC
Jouni Eerola / Musiikkiarkisto
Juha Hakala / Kansalliskirjasto
Juha Lehtonen / CSC
Jukka-Pekka Rajakangas / Kansalliskirjasto
Jyrki Ilva / Kansalliskirjasto
Kari Peiponen / Kansallisgalleria
Mikko Vatanen / CSC
Susanna Sääskilahti / Kansallisgalleria
Tapani Lahti / Luomus
Teijo Jaakkola / Celia
Tuomas Alaterä / Tietoarkisto

...