Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width70%


Info
titleTutkimustietovaranto
  • Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.
  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät yhdestä paikasta
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, koska tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville
  • Palvelun hyötyjiä ovat tutkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat, hallinto ja kansalaisetCSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy rakentaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tietoja esimerkiksi julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusinfrastruktuureista, tutkijoista ja tutkimushankkeista.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.


Column
width30%

Excerpt Include
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Section


Column
width35%


Tip
iconfalse
titleTutkimustietovarannon käyttö

TIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN

TIETOJEN TUOTTAMINENColumn
width35%


Tip
iconfalse
titleOhjeita tiedon tuottajille

HANKETIETOVARANTO RAHOITTAJILLE

TUTKIMUSORGANISAATIOILLEColumn
width30%


Info
iconfalse
titleTulossa

Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous 21.8.2019

Tutkimustietovarannon johtoryhmän kokous 28 29.8.2019


Info
iconfalse
titleMikä on tutkimustietovaranto?

Tutkimustietovaranto lyhyesti (ppt) | The Hub in short (ppt)

Usein kysyttyä

Henkilötietojen käsittelyperusteista

OKM:n asettamispäätös 10.3.2017

Section


Column
width70%


Column
width30%