Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width70%

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Suunniteltu tietovaranto kokoaa yhteen esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, tutkijoita, hankkeita/projekteja ja tutkimusryhmiä koskevia metatietoja.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimustuotosten järkevä ja helppo hallinnointi vaatii tutkimusta kuvaavien tietojen yhdenmukaista määrittelyä ja sujuvaa käsittelyä. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.


Column
width35%


Tip
titleTapahtumia

Tutkimustietovarantotyöpaja Tutkimuspalvelupäivillä Jyväskylässä 24.8.2017

Merkitse kalenteriisi! Tutkimustietovarantoseminaari 30.10.2017.


Info
titleAjankohtaista

TUHA-verkoston lausunto TATTI-ryhmälle EU:n tietosuoja-asetuksen kansallisesta soveltamisesta

Ohjausryhmän seuraavat kokoukset ma 11.9., ma  23.10. ja ma 4.12.

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 30.10.2017

Tutkimustietovaranto – uusi ikkuna suomalaiseen tutkimukseen (CSC:n tiedote 10.4.2017)

Tutkimustietovaranto avaa tutkimustiedot käyttöön yhdestä paikasta (OKM:n tiedote 10.4.2017)

Uusi kansallisaarre?! Lupauksia herättävä tutkimustietovaranto (Liisa Suvikumpu / Sarana 21.3.2017)

OKM:n asettamispäätös Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmistä (10.3.2017)