Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width70%

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Suunniteltu tietovaranto kokoaa yhteen esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, tutkijoita, hankkeita/projekteja ja tutkimusryhmiä koskevia metatietoja.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimustuotosten järkevä ja helppo hallinnointi vaatii tutkimusta kuvaavien tietojen yhdenmukaista määrittelyä ja sujuvaa käsittelyä. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.


Column
width35%

Excerpt Include
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Info
iconfalse
titleTulossa

Tutkimusrahoittajien kutsuseminaari hanketietovarannosta
Aiempaa laajempi näkymä tutkimukseen, kun tieto Suomessa rahoitettavista tutkimushankkeista on yhdessä paikassa. (22.11.2018)

EuroCRIS Membership Meeting (26.–28.11.2018)

CSC:n palvelut ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tukena-työpaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tilaisuudessa keskustellaan CSC:n aineistonhallinnan ja tutkimustiedon hallinnan palveluista (29.11.2018)

Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous (19.12.2018)


Info
iconfalse
titleMikä on tutkimustietovaranto?

Tutkimustietovaranto lyhyesti (ppt) | The Hub in short (ppt)

Käyttötapaukset (suomeksi) | Use cases (in english)

Usein kysyttyä

Tutkimustietovarannon aikataulu ja tavoitteet

OKM:n asettamispäätös Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmistä (10.3.2017)