Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Puheenjohtaja: Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Varapuheenjohtaja: Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Sami Hautakangas, OHA-Forum, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Kari Helenius, AAPA, Hämeen ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@hamk.fi)
 • Jenni Kokko, IR-tekijäverkosto, Jyväskylän yliopisto
 • Irma Mänty, Peda-forumin digiopetusryhmä, Laurea-ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@laurea.fi)
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (etunimi.t.sukunimi@jyu.fi)
 • Tapio Rimpioja, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Sanna Waris, Synergiaryhmä (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
 • Päivi Vähäsalo, Synergiaryhmän varapuheejohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Merja Väistö, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea AMK (etunimi.sukunimi@laurea.fi)
 • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Sihteeri: Jukka Kohtanen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)

...