Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Työtila erityisavustushankkeiden käyttöön

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden työtilaa voi käyttää hankkeen tilannekuvasta viestimiseen sekä hankkeiden tuotosten jakamiseen. Työtilasta löydät myös tietoa hankkeiden kannalta mielenkiintoisista tapahtumista sekä hankkeisiin liittyvää analyysi- ja taustamateriaalia.

Työtilan tarkoitus

Tämä hankkeiden käyttöön perustettu työtila on tarkoitettu hankkeiden väliseen ja korkeakoulujen ja sidosryhmien suuntaan tapahtuvaan viestintään - tämän sivun alle voi perustaa omat hankekohtaiset sivut. Työtilan materiaali on kaikille käyttäjille julkista. Tilannekuvan jakaminen hankkeesta tässä työtilassa ei aiheuta hankkeille kustannuksia, vaan Eduuni-wikin työtila tarjotaan hankkeille ulospäin suuntautuvaan viestintään osana CSC:n tarjoamia tukitoimia.

Vinkkejä viestintään työtilassa

Voit hankkeessasi perustaa tämän sivun alle tilannetietoa välittävän sivun. Hankkeiden kuulumisia voi kertoa myös esimerkiksi blogikirjoituksella. Vinkkejä sivun perustamiseen yhteiseen Eduuni-työtilaan löydät Ohjeita-sivulta, täältä).

Eduuni hankkeen sisäiseen työskentelyyn

Sinun on myös mahdollista ostaa Eduuni-wiki, JIRA tai workspace hankkeesi sisäistä työskentelyä tukemaan, kuten materiaalien työstämiseen. Tämä vaihtoehto mahdollistaa myös sivujen näkyvyyden rajaamisen omalle työryhmälle tai esim. tietyille yhteistyöhankkeille. Hankkeen sisäiseen työskentelyyn avattava sivusto vaatii Eduuni-asiakkuuden. Lisätietoa eri vaihtoehdoista ja näiden hinnoittelusta löydät Eduunin omalta Eduuni-info -sivulta täältä.Info
iconfalse

Sähköpostiosoite hankkeiden väliseen viestintään: kehittamishankkeet@postit.csc.fi

Listalle liittyminen: pyyntö sähköpostilla opi(at)csc.fi


Info
iconfalse
titleLinkkejä


Info
iconfalse
titleKehittämishankkeiden esittelyt ja nettisivut