Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Arvossa tiedonkeruu on mahdollista toteuttaa siten, että Arvo lähettää suoraan vastaajalle pyynnön vastata tiedonkeruuseen sekä muistutukset vastaamisesta. Tämä toiminnallisuus vaatii koulutuksen järjestältä tiedonkeruun kohdejoukkoon kuuluvien yhteystietojen rikastamisen.

Toiminnallisuus käytössä tiedonkeruussa: Ammattikorkeakoulujen uraseuranta

Toiminnallisuuden käyttörajoitukset: vastaajien yhteystietojen toimittaminen on mahdollista vain kyselyn voimassaollessa, kun kysely ei ole voimassa, toiminnallisuus ei ole näkyvissä käyttöliittymässä

Vaadittu käyttöoikeus

ammattikorkeakoulun Arvo-vastuukäyttäjä tai Arvo-ylläpitäjä


Yhteystietojen rikastaminen ja toimittaminen Arvoon

 • Avaa Arvon uusi virkailijakäyttöliittymä (https://arvo.csc.fi/new)
 • Siirry Kyselyt-välilehdelle
 • Mene listauksessa oikealle riville
  • AMK-uraseurannassa vuonna 2023: URASEURANTA VUONNA 2018 VALMISTUNEILLE 
 • Valitse Näytä vastaajat -linkki, jolloin pääset Vastaajat-sivulle, ks. ohjeistus Vastaajat-sivulle siirtymisestä: Vastaajat-sivu: vastaustilanteen seuraaminen ja tunnusraportti

 • Vastaajat-sivulta löydät otsikot: Kyselyn kohdejoukko ja sen alta kaksi painiketta: "Lataa kohteet" ja "Lähetä kohteet"


  Expand
  titlePainikkeet Lataa kohteet ja Lähetä kohteet Vastaajat-sivulla (ks. kuva linkistä avaamalla)


 • Valitse Lataa kohteet, jolloin saat Arvoon tallennetun kohdejoukon perustiedot omalle koneellesi
  • tiedosto sisältää seuraavat tiedot:
   • id-numero yhteystietojen yhdistämiseen Arvon tietokannassa
   • opiskelijatunnus tietojen yhdistämiseen korkeakouluilla
  • lisäksi tiedostossa on seuraavat sarakeotsikot: sähköposti, puhelinnumero, asiointikieli
 • Tallenna tiedostoon seuraavat kohdejoukkoon kuuluvien tiedot sarakeotsikoiden alle:
  • sähköposti
  • puhelinnumero (muodossa: +358012345678)
  • asiointikieli (muodossa: fi / sv / en )
 • Palauta rikastettu tiedosto Arvoon Lähetä kohteet -toiminnolla
 • Epäselvässä tilanteessa korkeakoulu voi tarkistaa yhteystietojen lisäämisen onnistumisen "Lataa kohteet"-painikkeesta. Jos taulukko sisältää rikastetut yhteystiedot, lataus on onnistunut.

Huomioi seuraavat Excel-tiedoston käsittelyohjeet

 • tiedoston nimeä ei saa muuttaa
 • alkuperäisiä tietoja ei saa muuttaa
 • sarakkeiden järjestystä ei saa muuttaa
 • tiedostoon ei saa lisätä ylimääräisiä rivejä
 • Jos alumnilla on tiedoissaan henkilötietojen luovutuskielto, yhteystietokentät jätetään tyhjäksi. Riviä, id:tä ja opiskelijatunnusta ei kuitenkaan poisteta tiedostosta.

Tietoja voi tarvittaessa täydentää tiedonkeruun aikana muistutusten lähettämistä varten. Tällöin lataa tiedostosta viimeisin versio uudelleen käyttöliittymästä, täydennä ja palauta muokattu tiedosto valitsemalla jälleen "Lähetä kohteet".