Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ohjausryhmän jäsenten matkakulut

Matkakustannukset voi laskuttaa CSC:ltä vapaamuotoisella laskulla, jossa mukana tositteet kuluista. Alkuperäiset kuitit voidaan jättää matkalaskun liitteiksi omassa organisaatiossa. Laskuun viitteeksi: "Helena Majamäki 50122"

...