Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

...

Helena Majamäki esittelee (liite 6).

6. VIRTA-julkaisutietopalvelun asiat

...

11. Kokouksen päättäminen