Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korkeakoulujen digitalisoituvaa opiskelua ja opetusta koskevien oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuurin ja kehittämispolun luominen ja toteuttaminen vie korkeakoulukenttää kohti kokonaisuutta, jossa tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja tieto yhteismitallista.Tavoitteena on sujuvoittaa organisaatiorajat ylittäviä tietovirtoja ml. viranomaistietovirrat, mikä tarkoittaa mm. tietovarantojen, kuten Väestötietojärjestelmän ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun laajempaa hyödyntämistä.

Oppijan tietovirrat

Image RemovedImage Added

Lisätietoa:

...